LKT, professori (ema), tutkija Honkasalo Marja-Liisa and working group

37300 €

Ruumis ja toinen: elettyjä mahdottomuuksia taiteessa ja tieteessä