VTM Grundström Elina

23600 €

Ruoantuotannon tulevaisuutta käsittelevä julkaisukokonaisuus

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Maailman ruoantuotannon tulevaisuutta käsittelevä julkaisukokonaisuus popularisoi ilmastonmuutokseen, maankäyttöön ja maatalouteen liittyvää tutkimustietoa narratiivinen tietokirjan ja samaa aihetta käsittelevän dokumnettielokuvan käsikirjoituksen avulla.