Professori Lehtimäki Markku and working group (Romaanin tieto)

417200 €

Romaanin tieto: Kirjan ja kirjailijan muuttuvat roolit yhteiskunnassa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Hankkeemme tutkii romaanin ja kirjailijan muuttuvia tehtäviä 2000-luvun globaalin medioitumisen ja markkinallistumisen aikakaudella. Romaanikirjailijan toiminnallinen rooli nykyisessä mediamaailmassa on muutoksessa samalla kun kirjailijaintellektuellin yhteiskunnallinen merkitys on säilynyt. Hankkeessamme kysymme, mikä on suomalaisen nykyromaanin suhde erilaisiin tietämisen ja esittämisen muotoihin sekä millä tavoin kirjailija hyödyntää työssään muuta mediaa. Puhummekin hankkeessa kirjailijoiden tiedollisista projekteista, joissa he yhdistävät taiteen ja tutkimuksen, on kyse sitten historian uudelleenkirjoittamisesta, vähemmistökulttuureista, eläinoikeuskysymyksistä tai teknologisista innovaatioista. Tutkittu tieto, audiovisuaalinen kulttuuri ja sosiaalinen media muokkaavat vahvasti niin kirjallisuuskeskustelua, kirjallisia muotoja kuin lukemisen tapojakin. Haluamme lisäksi antaa kirjallisen kulttuurin toimijoille – niin kirjallisuuden parissa työskenteleville kuin kulttuuripoliittisille päättäjillekin – välineitä ja valmiuksia ymmärtää romaanin muuttuvaa tehtävää ja ilmaisutapoja. Tutkimushankkeen yhteiskunnallisena tavoitteena on lisätä keskustelua kirjallisuudentutkimuksen, kirjailijoiden, lukevan yleisön ja kirjallisuusinstituution välillä. Hanke tuottaa tieteellisiä julkaisuja sekä tutkimusaineistona kirjailijahaastatteluja, jotka arkistoidaan SKS:n kirjallisuusarkistoon ja avataan hankkeen päättymisen jälkeen myös muiden tutkijoiden käyttöön. Tutkimusaineisto koostuu kokonaisuudessaan kotimaisista nykyromaaneista ja niihin kytkeytyvistä taideprojekteista, media-aineistoista ja kirjailijahaastatteluista, joita tutkitaan niin kertomuksen teorian kuin kirjallisuussosiologian näkökulmista. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Suomen Kirjailijaliiton kanssa. Hankkeen aikana järjestetään studia generalia -luentosarja sekä kansainvälinen symposiumi sekä kytketään hankkeen teema kirjallisuustieteen seminaareihin, kirjallisuustapahtumiin ja kirjamessuihin.