Kirjailija, vapaa toimittaja Hirvonen Iida Sofia

60000 €

Romaanin kirjoittaminen ja muu kaunokirjallinen työ

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Kahden vuoden työskentelyapuraha on suunnattu toisen romaanin kirjoittamiseen. Se on kokeellinen yhdenpäivän- tai yönromaani, joka sijoittuu yöhön ja aamuun, juhlien jatkoille ja siellä olevien henkilöiden tietoisuuteen. Juhlatilanteesta ja henkilöiden välisistä suhteista tehdään aikahyppäyksiä muihin tiloihin ja paikkoihin: jatkoja edeltäneisiin juhliin sekä henkilöhahmojen elämäntilanteisiin. Teos on genrehybridi, joka etenee otsikoitu luku kerrallaan. Hyödynnän tajunnanvirtamodernismia, esseetä, teoriafiktiota, musiikkikritiikkiä, draamaa sekä komediaa. Erilaisia keinoja käyttämällä tutkin suomen kielen kykyä kuvata tietoisuutta sekä haastan itseäni kehittämään kirjoitustyyliäni kohti uusia alueita. Romaanin kehysasetelmana toimii yöelämä omalakisenaan energiakenttänä, sekä suomalaisen kulttuurin jännitteinen suhde alakulttuureihin. Kirjoittajana ammattitaitoani ovat kehittäneet elämänmittainen kaunokirjallisuuden lukeminen sekä yli kymmenen vuoden kokemus journalistisesta työstä. Työssäni haluan tutkia vaikeasti sanoitettavia katkoksia, kuten alitajuntaa, arjen noloja väärinymmärryksiä, seksuaalisuutta ja voimakkaita aistielämyksiä. Tyyliäni on kutsuttu intensiiviseksi, vetäväksi ja suomen kieltä uudistavaksi. Imen vaikutteita muista taiteenlajeista ja myös kirjallisuuden ulkopuolelta, koko kielellisestä nykytodellisuudesta. Kirjoittamistani ovat muovanneet osaltaan internet ja keskustelufoorumien häiritsevä ja kielioppisääntöjä rikkova tyyli. Ajassa, jossa taiteen tekeminen ja kulutus keskiluokkaistuu entisestään, tuntuu henkilökohtaisesti tärkeältä etsiä kielestä eläviä, todellisuutta kommunikoivia tasoja. Olen kiinnostunut kirjallisuuden iloa tuottavasta voimasta. Tänä vuonna ilmestyneen Radalla-esikoisromaanin myönteinen vastaanotto on antanut minulle itseluottamusta heittäytyä täysipainoisesti taiteellisen työskentelyn järjestelmälliseen ja tuntemattomaan prosessiin. Osallistun apurahakauden aikana myös Sara Mellerin ohjaaman Radalla-esityksen työstämiseen.