FM Åkerblad Eeva

45000 €

Romaanin kirjoittaminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Hoiva on kaunokirjallisuudessa verrattain vähän käsitelty teema, vaikka sen voi nähdä niin ihmisyyttä, yhteiskuntaa kuin koko elonkirjoa kannattelevana perustana. Vuosina 2023–2024 tutkin hoivaa käsikirjoituksessani, joka kulkee työnimellä ”Amalian talossa”. Teoksen maailma on ajaton ja unenkaltainen, osittain surrealistinen. Teos on lähtökohtaisesti romaani, mutta proosakerronta imee itseensä runoutta ja esseistiikkaa, mikä auttaa valottamaan kokemusmaailman katvealueita. Vaikka käsittelin hoivaa myös esikoisessani, runoproosateoksessa “Huolenpitoja”, ei kiinnostukseni teemaan tyhjentynyt. Haluan tutkia lisää ihmisen ja luonnon vastavuoroista ja yhteenkietoutunutta hoivasuhdetta, hoivan ruumiillisuutta sekä hoivan yhteyksiä vallankäyttöön. Näiden teemojen lisäksi minua kiinnostavat muisti ja tila sekä niiden yhteydet paikkaan, aikaan ja (ruumiilliseen) kokemukseen. ”Amalian talossa” törmäyttää toisiinsa syrjäseudun unohdettujen naisten selviytymiskertomusta sekä surrealistista kuulautta ja leikillisyyttä. Työskentelyäni ohjaa keskeisesti myös kielen ja kerronnan mahdollisuuksien tutkiminen – se, miten kieli rakentaa todellisuutta. Vapaakirjoittamisesta ammentava työtapani tuottaa kieltä, jossa eri rekisterit sekä leikillinen ja vakava lomittuvat toisiinsa. Minua kiinnostaa kulkea kohti tuhlailevaa, kehkeytyvää ja arkijärjen tuolle puolelle kurottavaa vapaata proosakerrontaa, joka kantaa mukanaan niin tarttumapintoja kuin jotakin pakenevaa.