TaM, valokuvataiteilija/kuvataiteilija Mäkivuoti Eija

32900 €

Revontulten Maa / Norrskenets Land – yhteenkietoutuneita tarinoita kuulumisesta

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Yhteisöllinen, monikielinen taideprojekti, jossa taiteen eri keinoin ja tarinankerronnan kautta pohditaan yhdessä osallistuvien tarinankertojien kanssa kokemuksia siirtolaisuudesta, monikulttuurisuudesta, kulttuurienvälisyydestä ja monikielisyydestä. 1,5 vuotta kestävä pilottihanke alkaa Suomen ja Ruotsin rajalta, Tornio-Haaparannasta, Norrbottenista Luleåsta sekä Ronnebystä, Etelä-Ruotsista. Tämä on taiteellinen ja kokeellinen tutkimusmatka “suomalaisuuteen”, “ruotsalaisuuteen” ja johonkin siltä väliltä. Toteutustapa on yhteistyöhön perustuva tarinankerronnallinen taidetyöpaja/prosessi, joka toteutetaan yhdessä siihen osallistuvien kanssakertojien kanssa. Keskeisemmät työskentelymuodot ovat dialogi, yhdessä tekeminen sekä kanssakertojien omatoiminen työskentely (metodina ohjattu itsetutkiskelu ja tarinankerronnan muodot erilaisten taiteellisten toteutustapojen kautta). Tavoitteena on moniääninen ja monimutkaisen kerroksellinen tarina, jonka tarkoitus on laajentaa käsitystä siirtolaisuudesta ja pohtia miten ilmiö koetaan useamman sukupolven ajalla – usealla kielellä taiteen ja tarinankerronnan keinoin toteutettuna. Materiaalista koostuu yhteisöllisesti luodut taideteokset installaation ja verkkoteoksen keinoin. Projektin tarinoita esitetään paikallisesti tilassa ja osa niistä saa ulottuvuuden verkossa, jossa ne voivat tavoittaa suuremman yleisön. Installaatio/verkkoteos julkistetaan yleisölle avoimessa tapahtumassa. Työstän luodusta materiaalista myös kirjan dummyn.