Taiteen maisteri, kuvataiteen maisteri Hujala Miina and working group

358000 €

Residenssitoiminnan ekologisten mahdollisuuksien tarkasteleminen erityisesti venäläisen toimintakentän raamituksessa

Kolmivuotinen | Hankkeen teemat liittyvät Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelmaan

Hankkeessa hahmotetaan sitä, kuinka residenssiorganisaatio voi toimia alustana yhdistää erilaisia ekologisen painotuksen sekä kestävän kehityksen tavoitteita, ja aktivoida käytännön ratkaisuja liittyen institutionaalisiin rakenteisiin Suomessa ja Venäjällä. Tähän keskeisesti liittyy toimintakentän analysoiminen, vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan verkostojen rakentaminen ja ohjelmalliset sekä tapahtumalliset kokonaisuudet, joiden kautta paikallistetaan erityisiä kysymyksiä, luodaan yhteisiä toimintamalleja sekä välitetään tietoa. Venäläisessä kontekstissa erityisyydet kansalaisyhteiskunnan sekä poliittisen toiminnan rajoituksista, sekä tiedonvälitykseen liittyvä hallinnointi tarvitsevat vastavoimakseen ihmisten välistä vuorovaikutusta, joka kiinnittyy organisaatioiden toimintaan, tarkentaen ja kohdistaen huomioita kestävän kehityksen kysymyksiin, sitouttaen toimijoita, mutta samalla rakentaen ymmärrystä kysymyksistä myös laajemmassa mittakaavassa. Hanke perustuu kolmen toimijan yhteistyölle, joista kukin tuo mukaan hankkeeseen taustaverkostonsa ja kontaktipintansa. Miina Hujala on residenssiorganisaatio Helsinki International Artist Programmen (HIAP) suomalais-venäläiseen yhteistyöhön keskittyvän Connecting Points-ohjelman kuraattori (vuodesta 2016 alkaen), Angelina Davydova on pietarilainen journalisti, sekä johtaja kansalaisjärjestössä, joka toimii Venäjän ja EU:n välisissä keskittyen ilmasto ja ympäristökysymyksiin, sekä Adel Kim on Moskovassa toimiva kuraattori, joka tutkii venäläistä residenssikenttää ja on aktiivinen venäläisessä residessiorganisaatioiden yhdistyksessä (The Association of Residencies).