rendezvous ry

130000 €

rendezvous ry:n toiminnan mahdollistaminen sekä dialogiin perustuvan ja pitkäjänteisyyteen tähtäävän toimintamallin kehittäminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

rendezvous´n tavoite on oma tila Helsingissä vuoden 2023 alusta lähtien. Riittävän kokoinen, jaettu työtila kehollisen ja tuotannollisen työskentelyn paikkana ja kokoontumistilana vastaa taiteellisen työn eri osa-alueiden tarpeisiin ja mahdollistaa työskentelyn yksin ja yhdessä. Haussa on tila, joka soveltuu myös kevyeen esitys- ja tapahtumatoimintaan kuten avoimiin harjoituksiin, presentaatioihin ja muihin julkisiin avauksiin ja ulostuloihin. Työtila on yhdistyksen taiteilijoiden teoksille ja prosesseille merkittävä tuotannollinen resurssi. Kuuden täysiaikaisesti toimivan taiteilijan jakama studio tarkoittaa jokaiselle 2kk omaa studioaikaa vuodessa. Lisäksi tila on jäsenten päivittäisessä käytössä toimistona. Oman tilan myötä rendezvous-yhteisö luo pääkaupunkiseudulle uuden tilan taiteen jakamiselle ja kanssainspiroitumiselle. Tulevaisuudessa rendezvous´n toiminnan vakiinnuttua toiminta voi kasvaa hyödyttämään laajempaa yhteisöä ja useampia tanssi- ja esitystaiteen kentän toimijoita. Kuuden tanssi- ja esitystaiteen aloilla pitkään työskennelleen taiteilijan Hanna Ahdin, Anna Maria Häkkisen, Anna Mustosen, Maija Mustosen, Masi Tiitan ja Anna Torkkelin muodostama rendezvous (suom. tapaaminen) on perustettu tukemaan jäsentensä toimintaedellytyksiä. Yhdistys kehystää jäsenten toimimista yhdessä ja tukee kunkin jäsenen kehittymistä tekijänä. rendezvous perustuu dialogisuuteen, tukeen ja keskusteluun. Se on työskentelymalli, jossa taiteen tekemiseen liittyviä ajatuksia ja kysymyksiä jaetaan jäsenten kesken pitkäjänteisesti. Toiminta tukee kunkin taiteilijan omaa työskentelyä ja tekee tilaa uusien ideoiden ja yhteistöiden syntymiselle.