VTM, FM Ovaska Anna

106200 €

Reading Experiences of Pain: Enactive and Social Perspectives on Narrative Fiction

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Postdoc-hanke tutkii kaunokirjallisten tekstien ja lukijoiden välistä vuorovaikutusta erityisesti kivun kokemusten esittämisen ja niiden välittämisen näkökulmasta. Se kehittää lukemisen teoriaa sekä uusia kriittisen, yhteiskunnallisesti orientoituneen lähilukemisen käytäntöjä enaktiivisen mielenfilosofian, lukemisen fenomenologian sekä uusformalististen teorioiden avulla. Sen sijaan, että lukeminen nähtäisiin ruumiittomana, yhteiskunnasta irrallisena toimintana, kysyn tutkimuksessa: Mitä lukeminen on ruumiillisesta ja tilanteisesta näkökulmasta? Millaista lukijuutta kipua ja traumaa kuvaavat tekstit kutsuvat ja miten tekstit ohjaavat lukemista? Millaista on yhteiskunnallisesti ja poliittisesti tiedostava lähilukeminen, joka kiinnittää huomiota paitsi esteettisiin ja kerronnallisiin, myös teksteissä ilmeneviin poliittisiin rakenteisiin? Millaisia käytäntöjä kirjallisuus ja kirjallisuudentutkimus voivat tarjota kivun ja trauman kokemusten keskellä eläville ja niiden parissa työskenteleville? Tutkimus avaa kerronnallisia keinoja ja lukutapoja, jotka mahdollistavat tiloja, joissa kohdataan äärimmäisen henkilökohtaisina ymmärrettyjä fyysisen ja psyykkisen kivun kokemuksia. Lisäksi tutkimus luo konkreettisia metodeja kirjallisuuden hyödyntämiseen opetuksessa ja oppimisessa: tutkimuksen piirissä kehitettyä teoriaa ja teosanalyyseja sovelletaan lähilukemisen opettamiseen monitieteisessä kirjallisuuden opetuksessa.