Grants and residencies

Research and art

SID-ryhmä / Ubiverse Oy

100000 €

Ratkaisuja pönötyksen muotoihin utopioiden avulla

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Toisin kuvitellun demokratian utopiat Tunnistamme ja haastamme yhteiskunnassa ilmeneviä pönötyksen muotoja ja haemme niihin ratkaisuja utopioiden, toisin kuviteltujen tulevaisuuksien, avulla. Utopioita luodaan osallistuttamalla ja kuuntelemalla kansalaisyhteiskuntaa, taiteen ja tieteen keinoin. Haluamme edistää oikeudenmukaisuutta ja osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. Hierarkiat, statuskeskeisyys ja tärkeily estävät osallisuutta, kyvykkyyksien kukoistamista ja nakertavat elämän merkityksellisyyttä. Pönötys on elitismin rakenne, joka perustuu etuilemisen kulttuuriin ja aseman tuomaan statukseen. Pönöttäjä raivaa puhevaltaa muilta, etuilee ja osoittaa paikkaa vähempiarvoisille. Statuskeskeiset valta-asetelmat vaikeuttavat aitoja kohtaamisia, kuuntelua ja osallisuutta. Pönötys tuhoaa dialogin aihiot, rakentavat kohtaamiset ja luottamuksen. Tavoitteemme on pönötysvapaus: sisällön laatu, osallisuus ja tasa-arvoiset kohtaamiset ovat tärkeämpiä kuin hierarkiat ja status. Tie pönötysvapauteen on tietoiseksi tulemisen prosessi, joka tuo ihmisille kohtaamistahtoa ja ymmärrystaitoa sekä ryhmille kansalaiskyvykkyyttä ja -hyvinvointia. Haluamme kuvitella tulevaisuuksia toisin: tarinallistaan ja kuvittaen niitä taiteen ja tieteen keinoin vuorovaikutuksessa eri toimijoiden ja kansalaisryhmien kanssa. Hankkeessa edetään kriittisestä teoriasta sovelletun tulevaisuustietoisen yhteissuunnittelun ja hedelmällisen toisin ajattelun keinoin. Henkisenä ohjenuorana on elinikäinen uteliaisuus ja löytöretkeily rajapinnoilla. Pönötysvapaapäivä on hankkeen keskeinen tulos, jota toteutetaan kuukausittaisilla tapahtumilla eri puolilla Suomea sekä valtakunnallisena teemapäivänä vuosittain. Hankkeen toimenpiteitä: - Ilmiöön liittyvä dokumentointi ja akateeminen tutkimus - Pönötysvapaapäivä ja Pönötysvapaat päivät maakunnissa - Sarjakuva - Yhteisötaideteokset: sosiodraama ja kuvataide - Taidetta demokratisoiva näyttelypilotti - Verkkojulkaisu ​- Esseet, podcast - Epäkonferenssi