FT Himanen Sari and working group

253600 €

Rapsipistiäisen (Athalia rosae L.) ekologia ja ennakoiva hallinta

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Rapsipistiäinen (Athalia rosae L.) on Suomessa vakiintunut, ristikukkaisilla kasvilajeilla lisääntyvä sahapistiäislaji. Sen ekologia on mielenkiintoinen: se hyödyntää ristikukkaisten kasvien sekundaariyhdisteitä isäntäkasvinsa löytämisessä ja voi myös sekvestroida näitä yhdisteitä hyödyntäen niitä omaan puolustukseensa. Lajin runsaus Suomessa vaihtelee vuosittain. Ajoittain se aiheuttaa merkittäviä tuhoja etenkin syysöljykasveille luomutiloilla. Onkin tärkeää selvittää rapsipistiäisen ekologiaa ja sen runsastumiseen vaikuttavia tekijöitä viljelyalueilla. Luomuöljykasvien tuotantoa tulisi lisätä Suomessa, mutta tuholaisten hallinnan haasteet ovat yksi tunnistettu este luomuviljelyn lisääntymiselle. Hankkeen ekologiseen ymmärrykseen pohjautuva lähestymistapa pyrkii osoittamaan, että ongelmatuholaisten ennakoiva hallinta kemikaalittomin keinoin on mahdollista ja kasvinsuojeluaineiden käytölle löytyy vaihtoehtoja. Hankkeessa tutkitaan rapsipistiäisen ekologiaa, esiintymistä, isäntäkasvivalintaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä kartoitetaan lajin keskeisimpiä luontaisia vihollisia suomalaisilla luomutiloilla. Hanke toimii luonnon ja viljelyekosysteemien rajapinnalla ja tutkii kemiallisen ekologian merkitystä rapsipistiäisen käyttäytymiselle ja populaatiokehitykselle. Hanke toteutetaan Luonnonvarakeskuksen, Itä-Suomen yliopiston ja ProAgria Etelä-Savon toimesta, yhdistäen laboratorio- ja kenttätutkimusmenetelmiä ja tehden yhteistyötä luomuviljelijöiden kanssa. Uutta tutkimustietoa hyödyntäen yhteiskehitetään ja jalkautetaan keinoja rapsipistiäisen ennakoivaan hallintaan luomutiloille. Hanke toimii myös menetelmällisenä tapaustutkimuksena: vastaavaa lähestymistapaa on mahdollista soveltaa muidenkin tuholaishaasteiden ratkaisemiseen pyrkien vähentämään kasvinsuojeluaineiden käyttöä.