Kirjailija Paasonen Markku

81000 €

Rakkauskirje (työnimi) ja Kansallismaisema (työnimi) -teosten kirjoittaminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Kirjoitan seuraavien vuosien aikana kahta toisiinsa liittyvää proosateosta 1. Rakkauskirje (työnimi) 2. Kansallismaisema (työnimi) 1) Rakkauskirje on proosateos tai proosarunoelma, joka rakentuu eri aikakausilta peräisin olevista kirjefragmenteista. Se hyödyntää itse kirjoitettua sekä eri lähteistä koottua materiaalia ja muodostaa rakkauskirjeen vastaanottajalleen – ja viime kädessä maailmalle. Friedrich Schlegelin hengessä se pyrkii sekoittamaan ja sulattamaan toisiinsa runouden, proosan, ajattelun ja kritiikin – huumoria unohtamatta. Temaattisella tasolla teos käsittelee aikaamme leimaavia ekologisia ja humanitaarisia uhkia ja katastrofeja. Myös kieli näyttäytyy kärsivänä, sillä se on alistettu samalle teknis-taloudelliselle ajattelulle kuin luonto ja ihminenkin. Lopulta esiin nousee kysymys maailman rakastamisen mahdollisuudesta sellaisena kuin se on. 2) Kansallismaisema on yritys määritellä luontoruno uudelleen. Aion katsoa, miten hankalia, abstraktejakin yhteiskunnallisia kysymyksiä voi käsitellä kriittisesti luontorunon puitteissa. Teoksen miljöö on suomalaiskansallinen metsämaisema, mutta luontotematiikka on rikastettu nationalismiin, finanssikapitalismiin, teollisuuteen, ilmastokriisiin ja pakolaisuuteen liittyvillä aiheilla. Näin pyrin etääntymään perinteisen luontolyriikan eskapistisesta luonteesta ja rakentamaan kuvan suomalaisesta nykymaisemasta sellaisena kuin sen näen.