Filosofian maisteri Koskimäki Teemu

181200 €

Rakenteelliset ympäristöhaitat ja kestävän kehityksen tavoitteet: Haaste vihreälle kasvulle

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Maailmanlaajuisten ympäristöongelmien ratkaiseminen vaatii nyt holistisesti kriittisen näkökulman omaksumista, joka on valmis kyseenalaistamaan nykyisen yhteiskunnallistaloudellisen paradigman perusrakenteet. Väitöskirjatyössäni aion tutkia, kuinka yhteiskunnallistaloudellinen järjestelmämme on rakenteellisesti kudoksissa maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin ja kuinka hyvin yleisimmät ratkaisuehdotukset ottavat tämän huomioon. Pääosin teoreettisessa työssäni aion määritellä uuden tieteellisen käsitteen ”rakenteelliset ympäristöhaitat”, jonka auttaa ymmärtämään näitä monimutkaisia ihmiskuntaa koettelevia ongelmia järjestelmäajattelua hyödyntäen. Hyödynnän myös tätä uutta näkökulmaa tutkiakseni sekä yhteiskuntien olemassa olevia suunnitelmia ympäristöongelmien ratkaisemiseksi että ”vihreän kasvun” kykyä vastata kestävän kehityksen haasteisiin. Väitöskirjatyöni pyrkii kehittämään uuden rakenteellista ajattelua hyödyntävän paradigman akateemiseen ja yhteiskunnalliseen diskurssiin ja auttamaan täten ihmiskuntaa saavuttamaan ilmasto-, biodiversiteetti- ja kestävän kehityksen tavoitteet.