TaT Rainio Minna

86400 €

Rakastettavat lehmät, älykkäät siat, kekseliäät kanat – sekä ystävämme koirat. Elokuva/lyhytelokuvien sarja ristiriitaisesta ja epäjohdonmukaisesta suhteestamme tuotanto- ja lemmikkieläimiin

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Miten kertoa ihmisten ja muiden eläinten välisestä suhteesta, rakkaudesta ja hoivasta, mutta myös hyväksikäytöstä ja julmuudesta? Miten lähestyä tuotantoeläinten kärsimystä, joka on yhteiskunnassamme päivittäistä ja jatkuvaa, mutta näkymätöntä ja normalisoitua? Miksi tunnistamme lemmikkieläinten erityislaatuisuuden, tunteet, kognitiiviset taidot ja älyn, mutta pystymme ohittamaan nämä samat ominaisuudet kun kyse on sioista, kanoista tai lehmistä? Millaisten tarinoiden kautta oppisimme näkemään myös tuotantoeläimet tuntoisina ja kokevina yksilöinä, omina persooninaan? Tavoitteenani on löytää uusia tapoja kertoa ja käsitteellistää ihmisen ja eläinten välisiä suhteita elokuvan keinoin, kuvitella näkymiä tulevaisuuteen, jossa (tuotanto)eläimiä ei enää kohdella materiana ja raaka-aineena, vaan suhde perustuu empatiaan ja kunnioitukseen. Eläinten ihmeellinen elämismaailma kaikessa erityisyydessään ja monimuotoisuudessaan on viime vuosien aikana alkanut avautua yhä enemmän tutkijoille. Kun puhumme eläinten tunteista, kommunikaatiosta ja kyvystä empatiaan ja yhteistyöhön, meitä syytetään helposti eläinten inhimillistämisestä, mutta ehkä eläimet ovatkin enemmän kaltaisiamme kuin osaamme kuvitellakaan tai toisaalta, ehkä me olemme eläimellisempiä kuin uskommekaan. Apurahakauden aikana teen taustatutkimusta dokufiktiisistä elokuvaa/teossarjaa varten, käsikirjoitan, ennakkosuunnittelen ja ohjaan. Elokuvan/teossarjan muoto ja pituus täsmentyvät prosessin aikana.