Taiteen maisteri Baltzar Carmen

58800 €

Rajapinnoilla – miten ja missä yhteiskunnallinen ja yksityinen kohtaavat?

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Työskentelen kirjallisuuden ja elokuvataiteen aloilla. Taiteilijana olen kiinnostunut yksityisen ja yhteiskunnallisen suhteesta ja pyrin tutkimaan intiimien tunteiden ja ajatuksien suhdetta rakenteisiin. Apurahakaudella työstän 1) menetystä käsittelevää tekstiteosta ja 2) dokumenttielokuvaa ystäväterapiasta. 1) Tekstiteos tutkii menetyksen ulottuvuuksia esseiden, novellien ja runojen kautta. Olen kiinnostunut sosiaalisista normeista, jotka arvottavat erilaisia menetyksiä, kuten kuolema, keskenmeno, taloudellinen menetys tai kasvojen menetys, ja määrittävät, miten niihin saa reagoida. Olen kiinnostunut myös makrotason ongelmien, kuten rakenteellisen rasismin, aiheuttamista yksityisisistä menetyksistä. Aikamme suuret kysymykset, kuten ilmastonmuutos ja tasa-arvo, vaativat luopumista ja siksi on tärkeää tutkia suhdettamme siihen. Kokoelman tekstit eivät seuraa genrerajoja, vaan kukin teksti ottaa sille sopivan muodon. 2) Dokumenttielokuvassa kolme kriisissä olevaa ystäväparia käy ystävyysterapiassa. Elokuvan tarkoitus on tutkia, miten henkilökohtaiset ja yhteiskunnalliset tekijät vaikuttavat ystävän valintaan, ystävyyden laatuun, kommunikointitapoihin ja kriiseihin. Kulttuurillisesti ystävyydelle asetetaan huomattavasti vähemmän painoarvoa kuin parisuhteelle. Elokuva asettaa ystävyyden sosiaalisena yksikkönä keskiöön, ja tutkii, miten henkilökohtaisten tekijöiden lisäksi rotuun, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvät rakenteet aiheuttavat paineita ystävyyteen.