Filosofian tohtori Alasuutari Varpu

181100 €

Queer-yksinäisyyden kokemukset Pohjoismaissa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Nykypäivänä sateenkaari-ihmisten yhteisöistä puhutaan paljon, mutta yksinäisyyden näkökulma on jäänyt vähemmälle huomiolle. Yksinäisyys koskettaa kaikkia ihmisryhmiä, aiheuttaa sosiaalista kärsimystä ja on merkittävä hyvinvoinnin este. Tutkimukseni tarkastelee queer- ja transihmisten kokemuksia yksinäisyydestä ja yhteisöjen puutteesta pohjoismaisessa kontekstissa. Näkökulmani on sekä historiallinen että ajankohtainen: tutkimus kartoittaa yksinäisyyden kokemuksia pohjoismaisen homo- ja lesboliikkeen järjestäytymisestä alkaen aina koronapandemian jälkeiseen nykypäivään saakka. Sukupuolentutkimuksen tieteenalaan kuuluva tutkimukseni on teoreettisesti monialainen ja ammentaa niin feministisestä yksinäisyyden tutkimuksesta, queer-tutkimuksesta, affektitutkimuksesta, uusmaterialismista kuin sosiaalitieteistäkin. Hanke tutkii, miten yksinäisyys on vaikuttanut queer- ja transihmisten elämään Pohjoismaissa ennen ja nyt, missä ja miten queer-yksinäisyyttä tunnetaan ja millaisia risteäviä eroja ja monimutkaisuuksia yksinäisyyden kokemuksista on paikannettavissa. Kerään monipuolisen aineiston, joka koostuu homo- ja lesboliikkeen arkistoaineistoista, sateenkaarijärjestöjen työntekijöiden asiantuntijahaastatteluista, sekä kirjoituskutsulla kerättävistä kirjoituksista ja valokuvista, jotka kuvaavat yksinäisyyden kokemuksia. Kehitän hankkeessa laadullista analyysimenetelmää, joka ammentaa teoriaohjaavasta temaattisesta analyysistä ja valokuvien osalta visuaalisesta analyysistä. Tutkimukseni ravistelee ja monipuolistaa yksinäisyyteen liitettyjä mielikuvia ja pyrkii ymmärtämään laaja-alaisesti pohjoismaisen queer-yksinäisyyden historiaa ja nykyisyyttä. Tutkimus tuo esiin yksinäisyyden murtamisen ja yhteisöllisyyden tukemisen poliittisen tärkeyden osana mennyttä ja nykyistä queer-aktivismia. Tutkimuksen tuotoksena on englanninkielinen tieteellinen monografia sekä tutkimusteemaa popularisoiva suomenkielinen luova tietokirja.