Graafinen suunnittelija, viestinnän asiantuntija Komulainen Milja and working group

9700 €

Qalbi dilaac: Suomen somalialaisten evakkojen muistoja ja haavekuvia, matkan alusta kohti tulevaa

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Qalbi dilaac tarkoittaa somaliaksi sielun halkeamaa. Se kuvaa emotionaalista murtumaa, joka ihmisen sisällä tapahtuu, kun oma kotimaa ja suku on jätettävä, ja rakennettava uusi elämä vieraalla maalla. Mitä sielusta jää taakse, ja mitä uutta halkeamasta versoo? Suomeen muuttaneiden somalialaisten ensimmäinen sukupolvi on nyt noin 60–80-vuotiaita. He ovat sodan trauman läpikäyneitä evakkoja, ja toisaalta menestyneitä jälleenrakentajia, jotka ovat onnistuneet luomaan uuden yhteisön, elämän ja kodin Suomeen. Suomen somalialaisista on muotoutunut kuluneen 30 vuoden aikana yksi maan suurimmista vähemmistöistä, mutta moni heistä kokee edelleen elävänsä liminaalisessa tilassa; asunto, työ ja lähisuku ovat Suomessa, mutta tulevaisuutta suunnitellaan ja rakennetaan Somaliaan. Vanhemman polven mielessä asuva ajatus Somaliaan paluusta heijastuu myös nuorten kokemukseen kotimaasta ja juurtumisesta. Tämä kuvakirja tutkii sitä, miten ensimmäisen sukupolven Suomen somalialaiset kokevat matkansa synnyinmaasta uuteen asuinmaahan; millaisesta tulevaisuudesta he haaveilevat itselleen ja perheelleen; näkevätkö he oman ja lastensa elämän Suomessa vai muualla; ja millaisia näkymiä kukin mahdollinen tulevaisuus tarjoaa heille ja heidän jälkipolvilleen. Kuvakirja toteutetaan kahdella kielellä, suomeksi ja somaliksi. Se perustuu teemahaastatteluihin viiden ensimmäisen sukupolven Suomen somalialaisen henkilön kanssa. Haastatteluiden pohjalta kootaan esseemäinen teksti, jota kuvittavat osittain esittävät, osittain abstraktit kuvitukset haastateltujen muistojen paikoista sekä tulevaisuuden haavekuvista ja -tiloista. Kuvakirja painetaan omakustanteisena pienjulkaisuna ympäristöystävällisellä risograph-tekniikalla ja siitä taitetaan myös Instagramissa ja tiktokissa julkaistava digitaalinen versio. Digitaalisessa versiossa otteita, haastatteluäänitteitä, laajan saavutettavuuden vuoksi.