Grants and residencies

Research and art

FT Raatikainen Kaisa and working group

101400 €

Pyhä paikka? Suomalaisen luontosuhteen diskurssit ja paikkaan sidottu merkitys

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Yksivuotinen

Luonnon tila heikkenee kaikkialla maailmassa hälyttävää vauhtia. Globaalin ympäristökriisin taustalta löytyy väestönkasvun ja jatkuvasti lisääntyvän luonnonvarojen kulutuksen yhteisvaikutus, jota pönkittävät yhteiskunnan arvot ja normit. Nämä heijastuvat luontoon ja ympäristöön liittyviin diskursseihin; käsitykseemme luonnosta ja luontosuhteeseemme. Pyhä paikka? -hanke selvittää suomalaista luontosuhdetta kuvaavien ja ohjaavien diskurssien kirjoa. Osa niistä kannustaa kestävämpään elämäntapaan ja luonnon arvostamiseen, osa ei. Diskursseja tarkastellaan yhdistämällä luonnon- ja yhteiskuntatieteellisiä sekä humanistisia tutkimusmenetelmiä ja esittävää taidetta. Tapaustutkimuksen ja hankkeessa rakennettavan taideteoksen näyttämönä toimii keskisuomalainen suojelualue, Hitonhaudan rotkolaakso. Tutkimus kohdistuu suojelukohteeseen itseensä ja kolmeen ihmisryhmään (hankkeen työryhmä, esitettävän teoksen yleisö, suomalaiset yleisemmin). Kohde-esimerkin avulla pureudutaan suomalaisen luontosuhteen määritelmiin hyödyntäen laadullisia ja määrällisiä tutkimusmenetelmiä sekä flamenco- ja butotanssin liikekieliin pohjautuvaa ilmaisua. Pyrkimyksenä on yhdistää tiedettä ja taidetta aidosti. Hankkeessa luodaan teos, joka ilmentää luontosuhteen erilaisia muotoja ja niiden ulottuvuuksia, haastaen esiintyjiä ja katsojia tutkimaan omaa kokemustaan ja tulemaan tietoiseksi ajattelustaan ja uskomuksistaan. Teosta esitetään hankkeen tutkimuskohteella, osana Jyväskylän Kesä -kaupunkifestivaalia.