Grants and residencies

Research and art

Professori Tuittila Eeva-Stiina and working group

218200 €

Puut lähellämme – Poikkitieteellinen tutkimus ihmisten puusuhteista ja puiden merkityksistä

Nelivuotinen | Hankkeen teemat liittyvät Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelmaan

Ihmisten suhde yksittäisiin puihin nousee uutiseksi, kun tärkeän puun kaatamista tai kuolemaa surraan. Puut ovat niidenkin ihmisten naapureita, joille metsät ovat tavoittamattomissa. Vaikka puiden ja ihmisten suhteet pitäisi huomioida yhdyskuntasuunnittelussa, tutkimustieto aiheesta puuttuu. Ihmisten ominaisuudet voivat vaikuttaa puusuhteeseen, ja siihen, mitkä ominaisuudet puussa koetaan läheisinä. Puiden ja ihmisten ominaisuuksien korrelaatiot ovat luonnontieteilijöiden työkenttää, mutta puihin liitettyjen merkitysten ja kielikuvien tutkimiseen tarvitaan humanistisia menetelmiä. Taiteen tavoitettavissa ovat puita kohtaan tunnettu empatia ja tunteiden projisointi. Tätä moniaistista ja mutkikasta ilmiötä on siksi tutkittava näiden alojen yhteistyössä. Lähestymme aihetta kontrastein: vertaamme maaseutuja ja kaupunkeja, sekä Suomea Hollantiin. Aineistomme pohjautuu YLE:n kampanjaan, jossa kerätään kuvia ja tarinoita tärkeistä puista. Täydennämme sen aineistoa kyselylomakkeen ja kirjallisuusanalyysin avulla. Valitsemme ihmis-puu-pareja kohtaamisiin tutkijakoulutettavan, ekologin, kirjallisuudentutkijan ja taiteilijan kanssa. Hankkeessa selvitämme, miten ihmisten ja puiden suhteet liittyvät yksilöiden ominaisuuksiin, ja millaisia merkityksiä ja tunteita puihin liitetään. Hankkeessa yhdistämme tieteitä ja taidetta tehdäksemme näkyväksi ihmisten puihin liittämiä merkityksiä kestävän metsäsuhteen tueksi. Lisäksi analysoimme suomalaista puusuhdetta kansainvälisessä kontekstissa.