Grants and residencies

Research and art

Filosofian maisteri, yhteiskuntatieteiden maisteri Poser Lasse and working group

122400 €

Porvarillisen tekijyyden kritiikki – Keskustelukirja solidaarisuusverkostojen kohtaamasta väkivallasta

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Yksivuotinen

Teemme käymiemme ja nauhoittamiemme teoreettisten keskustelujen pohjalta kirjan. Tarkoituksena on kokeilla uudenlaista julkaisumuotoa, jonka tavoitteena on tuoda esiin ja taata ajattelun moninaisuus, dialogisuus, kiistanalaisuus, keskeneräisyys ja sen kautta uusien polkujen löytämisen mahdollisuus. Tarkoitus ei ole muodostaa käsiteltävistä käsitteistä ja teemoista yhtenäistä järjestelmää, vaan näemme nimenomaan ajattelun tietyn keskeneräisyyden ja käsitteiden määritelmien tilanteellisuuden tai väliaikaisuuden suorastaan edellytyksenä mahdollisuudelle luoda uusia käsitteitä ja näin samalla tuoda esiin ajattelun monipaikkaisuus ja tilanteellisuus. Keskustelu kutoo käsitteistä kompositiota, joka esittää modernin subjektin kapitalistisen alkuperäisen kasautumisen väkivallan jälkiefektinä. Alkuperäistä kasautumista emme käsitä vain taloudellisena, aineellisen omaisuuden pakkoluovuttamisen prosessina vaan populaarien solidaarisuusverkostojen tuhoamisena, modernin porvarillisen yksilösubjektin tuottamisen prosessina. Avainkäsitteenä toimii ruumiskappale, jonka erilaiset yhteismaiden sulkemisen toimet tuottavat pyrkiessään purkamaan ruumiintekniikoita ja aistikäytäntöjä kollektiivisen subjektin tapoina. Otamme sommitelmaan mukaan myös porvarillisen tekijyyden auktoriteetin ruumiillistumisen muodot, jotka kytketään osittain teatterilliseen käsitteistöön. Tempun, teoksen, aistikentän ja kokemuskentän ja viitekehon käsitteiden avulla analysoimme symbolisen ja kirjaimellisen ruumiillistumisen eroja luokkaeroina. Toisen käsitejoukon muodostavat käsitteet, joilla analysoimme yhteisissä verkostoissa rakentuvia subjektin tapoa, kuten ruumiskumppanuus, mimesis ja heterotopia. Tuloksena syntyy keskustelukirja, joka on laajuudeltaan noin 300-400 sivua. Teemme keskustelujen taustatyön, niiden läpikäymisen ja nauhoittamisen sekä kirjan työstämisen. Keskustelujen nauhoituksia tullaan mahdollisesti julkaisemaan myös äänimuodossa.