Grants and residencies

Research and art

FT, ympäristöekologian dosentti Rönkä Mia and working group (Pelastetaan pölyttäjät)

221900 €

Pölyttäjien kirjo: tieteen ja taiteen välinen, monitaiteinen kirja-, näyttely- ja viestintähanke pölyttäjistä

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Tieteen ja taiteen välinen, monitaiteinen hanke koostaa ja esittää tietoa pölyttäjien monimuotoisuudesta ja merkityksestä niin ihmiselle kuin muulle luonnolle, samoin kuin niihin kohdistuvista uhista ja suojelutarpeesta. Erityisesti korostetaan myönteisesti jokaisen vaikutusmahdollisuuksia pölyttäjien hyvinvointiin. Paino on ihmisen ja pölyttäjien yhteisellä, kestävällä tulevaisuudella. Keskeistä sen kannalta on pölyttäjien elämän ymmärtäminen ja empatian herättäminen niitä kohtaan. Pölyttäjien maailmanlaajuinen väheneminen ja uhanalaistuminen viime vuosina uhkaa ekosysteemien toimintaa ja siten myös ihmisen ravinnontuotantoa. Pölyttäjiä haittaavat elinympäristöjen tuhoutuminen, ilmastonmuutos, vieraslajit ja kasvinsuojeluaineet. Vaikka pölyttäjien suojelemiseksi tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä ja poliittisia päätöksiä, jokainen voi tehdä arkielämässään pieniä tekoja pölyttäjien auttamiseksi. Hankkeessa tuotetaan pölyttäjistä yleistajuinen kirja, kokemuksellinen näyttely, pölyttäjiin tutustuttava peli, sosiaalisen median sisältöjä sekä animaatioita ja muita sähköisiä materiaaleja, joita käytetään sekä näyttelyssä että sosiaalisessa mediassa. Näyttelyiden yhteyteen tuotetaan luentoja ja/tai opastettuja kierroksia sekä työpaja-aineistoja. Kohderyhmä ulottuu suuresta yleisöstä tutkijoihin, päätöksentekijöihin, kansalaisjärjestöihin ja mediaan. Lopputulemat soveltuvat niin aikuisille kuin koko perheelle, ja sisällöissä otetaan huomioon myös lapset. Vakavaa ja akuuttia aihetta käsitellään myönteisesti, ratkaisukeskeisesti ja tulevaisuusorientoituneesti sekä osallistavasti ja keskustelua herättäen. Kokemuksellisuus, elämyksellisyys ja tunnetason aktivoiminen ovat tärkeitä, koska tunne-elämykset ja empatia usein johtavat varmemmin ja nopeammin toimintaan kuin pelkän tiedon tarjoaminen. Hankkeen toteuttavat laajan yhteistyöverkoston tukemina FT, ympäristöekologian dosentti Mia Rönkä sekä TaM, kuvittaja, sarjakuvantekijä ja animaattori Janne Toriseva.