Tenure Track -professori Kestilä-Kekkonen Elina and working group

337400 €

Poliittisten arvojen ylisukupolvisuuden repeämät Suomessa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

POLVI tutkii poliittisten arvojen periytymistä ja yhtenevyyttä millenniaalien (syntyneet 1982–1996) ja heidän vanhempiensa välillä sekä väestössä yleisesti että erityisesti maahanmuuttotaustaisissa perheissä. Tarve tutkimukselle liittyy millenniaalien sukupolven aiempiin sukupolviin verrattuna poikkeuksellisen alhaiseen poliittiseen kiinnittymiseen sekä havaintoon, jonka mukaan millenniaalien poliittiset näkemykset eroavat merkittävästi heidän vanhempiensa vastaavista: millenniaalit ovat vanhempiaan selvästi liberaalimpia, suhtautuvat myönteisemmin globalisaatioon ja painottavat selvästi vähemmän esimerkiksi uskonnon merkitystä. Havainto ei kuitenkaan välttämättä koske koko sukupolvea. Kasvaneen maahanmuuton myötä poliittisten arvojen ylisukupolvisiin siirtymiin vaikuttaa paitsi vanhempien ja lasten poliittinen sosialisaatio eri ajassa myös maantieteellisesti eri paikoissa ja poliittisissa järjestelmissä. POLVI haastaakin klassiset teoriat arvojen ylisukupolvisuudesta huomioimalla viime vuosikymmenten aikana Suomessa tapahtuneet muutokset poliittisissa jakolinjoissa, vanhemmuudessa, perherakenteissa sekä väestön etnisessä ja kulttuurisessa moninaisuudessa. Hanke kerää laajan vanhempi-lapsi-kyselytutkimusaineiston, jonka lisäksi Suomessa maahanmuuttajavanhemmille syntyneille millenniaaleille tehdään oma kyselytutkimus. Hanke kerää myös laadullisen tutkimusaineiston, joka koostuu yksilö- ja fokusryhmähaastatteluista millenniaalien ja heidän vanhempiensa keskuudessa. Myös tämä aineistokokonaisuus koostuu kahdesta osasta, sillä tavoitteena on verrata keskenään suomalaista ja ulkomaista syntyperää olevia vanhempia ja jälkikasvua. Tutkittu tieto ylisukupolvisista arvosiirtymistä auttaa ennakoimaan, millaiset arvot ohjaavat suomalaisen yhteiskunnan kehitystä tulevaisuudessa.