Valtiotieteiden tohtori Laako Hanna

180600 €

Poliittiset Metsät: Luonnonsuojelupolitiikkaa kansainvälisillä rajamailla Mesoamerikan trooppisen Maya-sademetsän tapauksessa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Projekti tutkii luonnonsuojelupolitiikkaa ja sen kehityskulkuja kansainvälisillä rajamailla. Viime vuosikymmeninä kansainvälisille raja-alueille sijoittuneet luonnonsuojelualueet ja luonnonsuojeluun liittyvät muut julkishallinnolliset toimenpiteet ovat merkittävästi lisääntyneet maailmalla. Rajoille sijoittuvasta luonnonsuojelusta on tullut myös osa kansainvälisten luonnonsuojelujärjestöjen strategiaa, jolla pyritään sekä suojelemaan luonnon monimuotoisuutta luonnonvaroiltaan rikkailla rajamailla sekä edistämään maiden välistä rauhaa. Tämä on herättänyt kiivasta keskustelua yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen piirissä. Tämä projekti edistää ymmärtämystä luonnonsuojelupolitiikan kehityskuluista, toteutumisesta, mahdollisuuksista ja ongelmakohdista kansainvälisillä rajoilla tutkailemalla teoreettisia yhteyksiä luonnonsuojelun ja rajamaiden välillä: Miten luonnonsuojelu muokkaa rajamaita, ja miten tämä muuttaa rajamaiden roolia kansainvälisissä suhteissa? Projekti tuo rajamaatutkimuksen näkökulmia kansainvälisten suhteiden tutkimukseen samalla kun se tutkailee rajojen ja luonnonsuojelun suhdetta toisiinsa. Projektin tapaustutkimuskohteena on "The Maya Forest". Termi on tutkijoiden ja luonnonsuojelijoiden antama maantieteellinen nimitys Meksikon, Guatemalan ja Belizen rajamailla sijaitsevalle trooppiselle sademetsälle, jonka rikas monimuotoisuus on uhattuna ja ympäristöpoliittiset haasteet kasvussa.