Dosentti Malkki Leena

128800 €

Poliittisen väkivallan selitysmallit ja väkivallan puuttuminen: Miksi uuden vasemmiston aallon väkivalta oli vähäistä Alankomaissa, Itävallassa, Ruotsissa ja Suomessa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Tutkimushankkeen tavoitteena on edistää poliittisen väkivallan teorioiden kehittämistä soveltamalla niitä tapauksiin, joissa poliittista väkivaltaa ei ole esiintynyt. Poliittisesta väkivallasta on runsaasti tutkimusta, mutta miltei kaikki tutkimukset keskittyvät yksinomaan sellaisten tapausten analysointiin, joissa on ollut merkittäviä määriä poliittista väkivaltaa. Tämä tarkoittaa, että niiden selitysvoimaa ei ole kunnolla testattu. Hanke kehittää uutta vähäisen poliittisen väkivallan tapaukset sisältävää laadullista tutkimusotetta ja soveltaa sitä viimeisimmän jo päättyneen transnationaalin poliittisen väkivallan aallon eli uuden vasemmiston aallon kontekstiin. Vaikka aikakauden väkivallan taustalla vaikuttaneet ideologiat ja mallit löysivät kannattajia ja väkivaltaisten keinojen käyttö ymmärtäjiä lähes kaikissa Länsi-Euroopan maissa, itse väkivallan teot keskittyivät lopulta vain kouralliseen maita. Tutkimuksessa tarkastellaan teoreettisen viitekehyksen ohjaaman empiirisen tutkimuksen avulla 1960-80-lukujen kehityskulkuja Alankomaissa, Itävallassa, Ruotsissa ja Suomessa, joissa kaikissa uuden vasemmiston aallon väkivalta oli hyvin vähäistä. Tavoitteena on selvittää, miten ja missä määrin poliittisen väkivallan puuttuminen näissä maissa tukee ja haastaa poliittisen väkivallan selitysmalleja sekä onko niiden kohdalla havaittavissa poliittiselta väkivallalta suojaavia tekijöitä tai prosesseja.