Norpas ry

62500 €

Poikkitaiteellisen ja -tieteellisen postfossiilisen laivaresidenssin sekä ilmastopsykologiaan pohjaavan esityksen ja työpajojen Itämeren purjehduskiertueen toteuttaminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Trans Port on satamasta toiseen purjehtiva, kestävää tulevaisuutta taiteen ja tieteen avulla käsittelevä kiertue. Tanskalainen esittävän taiteen ryhmä Acting for Climate ja suomalainen monitaideyhdistys Norpas ry kutsuvat paikalliset taiteilijat, tieteentekijät ja aktivistit saman purjeen alle toisenlaista tulevaisuutta pohtivia kohtaamisia varten. Kiertue lipuu Suomenlahden halki pysähtyen Suomessa, Venäjällä, Virossa ja Ruotsissa. Satamissa Acting for Climate esittää jatkuvasti muuntuvan esityksen Ripples ja kannustaa työpajoissa paikalliseen keskusteluun kestävyydestä. Merellä purjehtiessaan laiva toimii taiteilija- ja tieteilijäresidenssinä, joka mahdollistaa kansainväliset poikkitieteelliset kohtaamiset luovien ammattilaisten ja ympäristötutkijoiden kesken. Nykyihminen on kadottanut tietoisen yhteyden teon ja seurauksen välillä. Ripples tutkii luonnon kiertokulkua ja veden vaiheittaisia syklejä mahdollisuutena korjata ristiriitainen ajattelutapamme. Esityksen perustana toimii ympäristöpsykologian teoriat, jotka pyrkivät murtamaan ihmisen luomaa jatkuvan kasvun illuusiota. Ripples esitetään laivan kannella, mastoissa, köysissä ja ympäröivässä meressä. Myös itse kiertue on sykli; ’trans’ viittaa matkaan meren halki, lähdön ja saapumisen välitilaan, ja ’port’ pysähdykseen sataman suojaan, uuden vuorovaikutuksen näyttämölle. Trans Port kiinnittää huomiota Itämeren rooliin sen rannikkomaiden tulevaisuuden näkökulmasta. Vesi toimii yhdistäjänä ihmisten, luonnon ja valtioiden välillä. Ilmastonmuutoksen voimistuessa ratkaisut on löydettävä kollektiivisesti. Voisiko Itämeri toimia innostavien tarinoiden, luovien ideoiden ja merkityksellisten yhteyksien vaihtopaikkana? Kiertueen tavoitteena on kyseenalaistaa arvoja, joille yhteiskuntamme on rakennettu sekä herättää uteliaisuutta ja keskusteluja muista mahdollisuuksista. Trans Port toimii tulevan ja edeltävän kohtauspaikkana – kuinka vanhoja käytänteitä, kuten purjehdusta, voisi hyödyntää osana kestävää tulevaisuutta.