Grants and residencies

Research and art

FT, yliopistonlehtori Jouste Marko and working group

50000 €

Pohjoissaamelainen satukirja 1956 – Historiallisen arkistoaineiston palauttaminen yhteisölle ja avoimen käytön eettisten ja oikeudellisten käytäntöjen kehittäminen

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Yksivuotinen

Hankkeen tavoitteena on pilotoida saamelaisen historiallisen arkistoaineiston palautusta pohjoissaamelaiselle kieliyhteisölle ja samalla ottaa käyttöön uudenlainen eettisesti ja juridisesti kestävä käytäntö alkuperäiskansamateriaalin avoimelle julkaisulle. Hanke rakentuu uudenlaiselle avaukselle, jossa kiinnitetään erityinen huomio saamelaisen henkisen perinteen yksilö- ja kollektiivioikeuksiin ja alkuperäiskansa-aineiston käytön eettisiin ja oikeudellisiin periaatteisiin. Hankkeessa toimitetaan ja julkaistaan vuonna 1956 tallennettuja pohjoissaamelaisia satuja ja tarinoita sisältävä perinteinen painettu satukirja. Tämän lisäksi materiaali julkaistaan myös alkuperäiset nauhoitukset sisältävänä äänikirjana. Hanke on merkittävä, sillä julkaisun kautta palautetaan arkistokokoelmista saamelaiselle kieliyhteisölle arvokasta ja nyt jo pitkälti aktiivisesta kulttuuriperinnöstä poistunutta satu- ja tarinaperinnettä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston Giellagas-instituutin, materiaalia säilyttävien arkistojen, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Suomalais-Ugrilaisen Seuran sekä saamelaisten instituutioiden välillä. Hanke ajoittuu vuodelle 2023 ja työn suorituspaikka on Oulun yliopiston Giellagas-instituutti. Julkaisu toteutetaan yhteistyössä Saamelaismuseo Siidan ja Utsjoen kirkkotupayhdistyksen kanssa.