FT, dos., yliopistonlehtori Klapuri Tintti and working group (Pohjoiset naapurit. Luonto ja ihminen Venäjän arktisen alueen kirjallisuudessa)

167650 €

Pohjoiset naapurit. Luonto ja ihminen Venäjän arktisen alueen kirjallisuudessa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Venäjän arktinen alue on 2000-luvulla noussut laajaan yhteiskunnalliseen tietoisuuteen. Alueeseen kohdistuneet ekologisesti kestämättömät toimet ovat herättäneet huolta pohjoisen luonnon peruuttamattomasta tuhoutumisesta ja alueen alkuperäiskansojen kohtalosta. Hankkeessamme "Pohjoiset naapurit. Luonto ja ihminen Venäjän arktisen alueen kirjallisuudessa" näemme nykytilanteen pitkään jatkuneen modernisaatiokehityksen tuloksena. Tarkastelemme Barentsin ja Jamalo-Nenetsian alueiden oman kirjallisuuden tapoja työstää inhimillisen ja ei-inhimillisen suhdetta 1900-luvun modernisaatioprosessien kuten kolonisaation, teknologisoitumisen ja urbanisoitumisen kontekstissa. Tutkimusmateriaalinamme on sekä alueen alkuperäiskansojen että etnisesti venäläisten kirjoittamaa kirjallisuutta, jota tarkastelemme posthumanistisessa ja jälkikoloniaalisessa kehyksessä kirjallisuudentutkimuksen ja lingvistisen antropologian menetelmin. Lähtökohtanamme on ajatus naapuruudesta sekä arktisten yhteisöjen että ihmisen ja luonnon välillä. Ymmärrämme pohjoisen kirjallisuuden alkuperäiskansojen (kuolansaamelaisten ja nenetsien) ja pitkään alueella asuneiden etnisesti venäläisten ryhmien vuorovaikutuksessa syntyneenä. Samoin tarkastelemme pohjoisen kirjallisuuden tapoja käsitellä inhimillisen ja ei-inhimillisen suhdetta molemminpuolisena riippuvuussuhteena, jossa erontekojen sijasta rakennetaan yhteyksiä luonnon ja kulttuurin välille.