Kuvataiteilija, taidekasvattaja Heinonen Helka

32400 €

Poeettinen videoteos, käsittelee eri ikäkausiin sijoittuen rajoja ihmisten- ja lajienvälisillä tasoilla, taiteellinen tutkielma maailmamme rajojen ehdottomuudesta ja horjuttamisen mahdollisuuksista

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Valmistan poeettisen videoteoksen, joka käsittelee rajoja ja niistä neuvottelemista. Teos tutkii erityisesti suhdettamme luontoon ja sosiaalisia rajoja. Tutkin teoksessa sopimuksenvaraisuutta, neuvottelemista ja myös niitä rajoja, joista ei voi neuvotella. Minua huolestuttaa kykymme ymmärtää elämän rajaehtoja, sitä mistä kaikesta emme voi päättää ja neuvotella esimerkiksi suhteessa ympäristömme olemassaoloon sellaisena, että mielekäs elämä on mahdollista. Olen myös kiinnostunut siitä, mitä kaikkea voi huojuttaa ja lähteä muokkaamaan, vaikka se saattaa tuntua järkkymättömältä. Haluan tutkia sitä, miten neuvotteleminen luo maailmamme rajoja ja käytäntöjä läpi elämämme. Lapset neuvottelemassa yhteisestä leikistä, sen säännöistä. Aikuiset neuvottelupöydässä, määrittämässä rajoja eri lajeihin ja muihin todellisuuden ilmiöihin. Neuvotteluja suostumuksesta ja oman tilan rajaamisesta. Ympäristön reunaehdot ja arvaamattomat muutokset. Uskallus neuvotella siitä sovitusta tai totutusta, joka sisältää särön, muutoksen mahdollisuuden. Tutkin näyttelyä varten rajoihin liittyviä monipuolisia tekstejä. Luen sekä uusia, että vanhoja tekstejä, joilla on määritelty ja määritellään lajienvälisiä suhteita ja oikeuksia. Etsin erilaisiin ihmisten välisiin rajoihin ja ihmisen luomiin tai huomaamiin sääntöihin liittyviä aineistoja. Tutkin rajoihin liittyvää psykologista kirjallisuutta. Kirjoitan myös tekstejä, jotka ponnistavat omasta kokemusten ja muistojen maailmastani. Uskon, että eri kontekstien tuominen limittäin ja taiteellisen ilmaisun kontekstiin teoksessa voi tuoda niistä esiin jotakin uutta. Teos rakentuu muutamiin eri ikätasoihin sijoittuvista näytellyistä kohtauksista, näiden rakennettujen tilanteiden kanssa keskustelevista stop motion -animaatioista, voice over -äänestä ja dialogista. Teosta tehdessä pyrin rakentamaan ja seuraamaan feministisen pedagogiikan ajatuksia, esimerkiksi painottaen kuuntelua ja herkkyyttä tilanteelle näyttelijän ohjaamisessa.