Pispalan kulttuuriyhdistys ry / Pispalan nykytaiteen keskus hirvitalo

13500 €

Pispalan nykytaiteen keskuksen hitaan matkustamisen ja kestävän kulttuurivaihdon ohjelma vuodelle 2020

Pispalan nykytaiteen keskus Hirvitalon hitaan matkustamisen ja kestävän kulttuurivaihdon ohjelmassa etsimme välineitä ja tapoja urbaanissa ympäristössä toteutuvaan omavaraisuuteen, kestävien arjen käytäntöjen, tietojen, taitojen sekä välineiden jakamiseen. Kulttuuritapahtumien tuottamisessa painotetaan ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän, kansainvälisen, ja kansallisia vähemmistöjä huomioivan kulttuurivaihdon roolia. Ohjelmamme huomioi aktiivisesti teoksia ja projekteja, joissa ympäristövastuulliset näkökohdat on otettu huomioon tai ne ovat itse tutkimuksen keskiössä. 2019 alkaneen ilmastokattokampanjamme avulla kulttuurikeskus siirtyy lähivuosina nykyaikaisiin energiaratkaisuihin. Kampanja pyrkii omalla esimerkillään edistämään keskustelua kulttuuritilojen kestävästä käytöstä, minkä toivotaan vaikuttavan myös julkiseen päätöksentekoon. Yhteistyötaiteilijoita kannustetaan lentämisen sijasta käyttämään vähäpäästöisempiä maantie- / meri- ja rautatiereittejä, yhteiskuljetuksia ja välttämään mahdollisuuksiensa mukaan polttomoottoritekniikkaa. Myös videokonferenssien, ja etätaiteen eri muodot sekä arkimatkojen hiilineutraalius ovat osa projektia. Projektin tarkoituksena on löytää ratkaisuja tutkimusta ja luovia aloja sekä teknologiaa yhdistämällä.