Projektitutkija Nevala Jasmin

137600 €

Pienitaajuisen magneettikentän vaikutukset kasveihin

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Sähkömagneettisille (SM) kentille altistuminen on digitalisoitumisen myötä yksi nopeimmin yleistyvä ihmisen aiheuttama muutos luonnossa. Sähkön siirto- ja jakelujärjestelmät ulottuvat kaikkialle ja yhä uusia puhelinmastoja rakennetaan täyttämään kasvavan tiedonsiirron tarpeet, mutta kansallisissa turvallisuusarvioissa on otettu huomioon SM-kenttien vaikutukset vain ihmisiin. Kenttien vaikutuksia kasveihin on tutkittu paljon vähemmän kuin niiden vaikutuksia ihmisiin ja eläimiin. Kasvit ovat kehittyneet aistimaan SM-säteilyä, kuten valoa, joten ne voivat olla fysiologialtaan alttiimpia kenttien vaikutuksille kuin ihmiset. Tutkimuksissa on havaittu, että muun muassa kasvien kasvussa ja fysiologiassa on ollut muutoksia, kun ne on altistettu eri taajuisille SM-kentille. Tulokset ovat kuitenkin ristiriitaisia, joten SM-kenttien vaikutuksia kasveihin tulee tutkia enemmän. Myös mekanismi, jolla säteily vaikuttaa kasveihin, on vielä tuntematon. On tärkeää nykyisen ilmastonmuutoksen aikakaudella tutkia, saako ihmisen aiheuttama säteily aikaan muutoksia kasvien fotosynteesissä ja kasvussa, koska sillä voi olla vaikutusta koko ekosysteemin toimintaan. Tutkimus voi antaa lisätietoa kasvien biologisista prosesseista ja stressinsiedosta, mikä puolestaan voi antaa näkökulmia maatalouteen, luonnonsuojeluun sekä SM-kenttien vuorovaikutukseen eliöiden kanssa.