Professori Ylönen Hannu and working group (MERG (Mammalian Ecology Research Group))

39000 €

Peto-saalis-suhde ja yhteistyö tutkimuksen keskiössä – ja tutkijoiden urapolulla

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Peto-saalis-suhde, kilpailu ja yhteistyö ovat evoluutiotutkimuksen keskeisiä kysymyksiä. Niissä kyseessä on eliöyhteisön jonkun jäsenen kelpoisuuden tai säilymisen paraneminen, joko toisen yksilön kustannuksella tai useiden yksilöiden yhteistyöllä. Peto-saalis-suhde on näistä erikoisin, koska saalis menettää henkensä, se syödään, mikäli se ei ole kehittänyt keinoja pedon välttämiselle tai sen hampaista pakenemiselle. Peto-saalis-vuorovaikutukset ovat tutkimukseni keskiössä. Tutkijan urapolulla on allegorisesti piirteitä evolutiivisista prosesseista, jopa raadollisesta kilpailusta uran alussa ja yhteistyötä tieteen hyväksi myöhemmissä vaiheissa. Tutkimusryhmäni työ on ollut uraa uurtavaa peto-saalis-suhteen evoluution, eläinten vaaran aistimisen, kognition, käyttäytymissopeumien ja nisäkkäiden hajuainekommunikaation alalla. Tämä hakemus 1) tukee tutkimusryhmämme peto-saalis-tutkimusta kesällä 2020 ja viimeisen väittelevän oppilaani tutkijanuran alkuvaihetta, 2) varmistaa ryhmäni kansainvälisen yhteistyön vuonna 2020 ja osallistumisen Gordon Research Conference – Predator-Prey Interaction -kongressiin sekä 3) varmistaa tutkijanurani rohkean lopetuksen poikkitieteellisen, tieteiden välistä yhteistyötä korostavan Mikä meitä tieteessä yhdistää – historian kautta tulevaisuuteen -symposion muodossa.