Filosofian tohtori Tuuri Kai and working group

255200 €

Pelimusiikkiin kiinnittyneet maailmat – Digitaalisten pelien kokeminen ja merkitykset vaalittujen musiikkimuistojen kautta

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Musiikintutkimusta ja pelitutkimusta yhdistävässä projektissa lähestytään digitaalisten pelien kokemista pelimusiikkimuistojen kautta. Projektissa selvitetään, millä tavoin pelimusiikki ja pelaaminen kiinnittyvät merkityksellisesti ihmisten elämään, ajatteluun ja mielikuvitukseen. Olemme erityisesti kiinnostuneita pelimusiikkimuistoista, joita ihmiset vaalivat mielessään. Vaalittujen pelimusiikkikokemusten tutkiminen avaa tarkasteltavaksi, miten ihmiselle tärkeäksi muodostunut musiikkimuisto sisällyttää sekä pelikokemuksen elementtejä että pelin ulkopuolelle ulottuvia merkityksiä. Tutkimuksen ytimenä on laaja, tarinakuvauksin ja haastatteluin kerättävä aineisto ihmisille tärkeiksi muodostuneista pelimusiikkikokemuksista. Projektin tavoitteena on aineiston pohjalta muotoilla teoreettinen ja metodologinen viitekehys pelillisen estetiikan ymmärtämiseksi. Musiikki ei ole irrallinen osa pelikokemusta vaan sen kokeminen yhdistyy pelin toiminnallisuuteen, pelin tarjoamaan kuvitteelliseen maailmaan, sekä pelin kanssa muodostuneeseen suhteeseen pelaajan elämässä. Projekti on organisoitu kolmeen työpakettiin, joissa tutkitaan pelimusiikkimuistoja kirjoitettujen tarinoiden (1) sekä mikrofenomenologisten haastatteluiden (2) kautta, päämääränä aineistolähtöinen teorian muodostaminen ja testaaminen (3). Projektin tulokset tarjoavat näkökulman, joka jäsentää pelien ja musiikin merkityksiä toiminnallisesti organisoituneina rakenteina sekä musiikin kuuntelemista aktiivisena toimintana.