Grants and residencies

Research and art

Dosentti, yliopistotutkija Hakosalo Heini and working group (Hakosalo & Kantola)

41200 €

Parantavat talot: Suomalaisten tuberkuloosiparantolarakennusten historia ja tulevaisuus

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Yksivuotinen

Hankkeen tuloksena on suomenkielinen, tutkimusperustainen tietokirja Parantavat talot: Suomalaisten tuberkuloosiparantolarakennusten historia ja tulevaisuus. Hanke yhdistää historiantutkimusta, valokuvausta ja suunnittelua. Kirja tarjoaa ajantasaista tietoa merkittävästä mutta nykyisin vähän tunnetusta rakennusperinnön osasta ja nostaa samalla esiin kaksi laajempaa kysymystä, nimittäin kysymyksen rakennusten historiallisesta ja kulttuurisesta moniarvoisuudesta ja joustavasta uudelleenkäytöstä sekä kysymyksen rakennetun ympäristön terapeuttisesta potentiaalista. Kirjan ensimmäinen osa kattaa ajanjakson ensimmäisten parantoloiden perustamisesta eli noin vuodesta 1900 1970-luvulle. Se tarjoaa yleiskatsauksen suomalaisten parantolarakennusten historiaan ja esittelee myös tuberkuloosin lääketieteellistä hoitoa sekä potilaiden kokemuksia. Toinen osa kattaa ajanjakson 70-luvulta nykypäivään. Se kertoo - usein epäonnistuneista ja joskus suorastaan epätoivoisista - yrityksistä löytää uutta käyttöä entisille tuberkuloosiparantoloille. Kolmas osa kurkottaa tulevaisuuteen. Se tutkii kokeilevan suunnittelun keinoin, miten parantolarakennukset taipuisivat erilaisiin käyttötarkoituksiin. Neljän esimerkkiparantolan kehittämismahdollisuuksia arvioidaan asumisen, toipumisen ja kuntoutuksen sekä matkailun näkökulmista. Kirja sisältää runsaasti visuaalista materiaalia (historiallisia ja uusia valokuvia ja rakennuspiirustuksia). Kuvat eivät ole vain kuvittavassa roolissa vaan toimivat myös tutkimusaineistona ja ajatusten herättäjänä, keinona jolla eri aikatasoja verrataan ja nivotaan yhteen ja jonka avulla lukija kutsutaan pohtimaan rakennusten historiallisuuutta, elinkaarta, uudelleenkäyttöä ja terapeuttista potentiaalia. Liitteet sisältävät tilaston tuberkuloosista 1900-luvun Suomessa, listan suomalaisista tuberkuloosiparantoloista ja -sairaaloista perustietoineen sekä kartan, johon sekä olemassa olevat että jo kadonneet parantolarakennukset on merkitty.