Grants and residencies

Research and art

KT, tenure track -professori Kaukko Mervi and working group

247500 €

Paniikkiratkaisuista kohti yhdenvertaista pakolaiskasvatusta — Kriisimaista tulleiden oppilaiden osallisuus, tuki ja inkluusio

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Nelivuotinen

Pakolaisiin liittyvät kysymykset ovat suomalaisissa kouluissa tabu. Hankkeemme KOTI tutkii suomalaisen pakolaiskasvatuksen mahdollisuuksia ja rajoja. Tavoitteemme on haastaa ajatus pakolaiskasvatuksesta hätätoimenpiteenä ja pakolaisoppilaista tilapäisinä vierailijoina kouluissamme. Tutkimme, miltä teoreettisesti määritelty, toimiva pakolaiskasvatus näyttää käytännössä ja miten pakolaisuuteen liittyvää kasvatustieteellistä ja yhteiskunnallista keskustelua voi uudistaa tieteen ja taiteen keinoin. Näkökulmamme on käytäntöteoreettinen. Käsitämme koulun käytännöt yhteennivoutuneina, aikaan ja paikkaan sidottujen ennakkoehtojen mahdollistamina. Tutkimme ja muutamme käytäntöjä osallistavan toimintatutkimuksen keinoin. Pohjatietona toimii opettajilta ja kouluhallinnon työntekijöiltä jo kerätty laaja, pakolaiskasvatukseen keskittyvä kysely- ja haastatteluaineisto. Syvennämme tietoa haastattelemalla pakolaisoppilaiden perheitä sekä toteuttamalla opettajien ja oppilaiden kanssa sarjan interventioita, joissa käytäntöjä kehitetään. Havainnoimme samalla luokkien toimintaa prakseografisin menetelmin. Lopuksi tutkimukseen osallistuneet oppilaat kutsutaan kommunikoimaan tuotettua tietoa valitsemansa taidemuodon keinoin. Tuotetun tiedon avulla voimme muuttaa suomalaisia pakolaiskasvatuksen käytäntöjä väliaikaisista paniikkiratkaisuista kestävämpään suuntaan ja kehittää mallin, joka turvaa kaikille oppilaille yhtäläisen oikeuden saada parasta mahdollista koulutusta. Pidemmän aikavälin tavoite on edistää rohkeampaa ja positiivisempaa keskustelua ja haastaa pakolaisia koskevaa, polarisoitunutta uhri- tai sankaritarinaa. Pakolaiskasvatuksen kielen ja käytäntöjen normalisoituminen kouluissa edistää terveempää asennetta pakolaisiin myös laajemmin yhteiskunnassamme.