Aseman Lapset ry

324800 €

Palvelujen pirunpolskasta nuorten nuotteihin

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Palvelujen pirunpolskasta nuorten nuotteihin –hankkeessa tutkitaan rikoksilla oireilevien nuorten tarpeita ja niihin vastaamiseen tarkoitettuja palvelurakenteita. Pitkittynyt ja vakava nuorisorikollisuus on kompleksinen ilmiö, joka kasautuu pienelle joukolle vaikeasti rakastettavia nuoria. Sen hinnaksi muodostuvat inhimillisen kärsimyksen lisäksi valtavat yhteiskunnalliset resurssit. Pirunpolskalla viittaamme yhteiskuntamme tarjoamien palvelujen tilaan, jossa sektoroituneet rakenteet vaikeuttavat tarpeiden näkemistä ja niihin tarttumista sellaisina kokonaisuuksina, joita kompleksisten, jopa pirullisten ongelmien kohtaaminen edellyttää. Koska Suomella ei ole varaa menettää yhtäkään nuorta, haemme vastauksia siihen, miten palvelurakenteita tulisi kehittää, jotta ne vastaisivat paremmin rikoksilla oireilevien nuorten tarpeisiin? Kompleksisuuden ja pirullisten ongelmien tematiikkaa lähestytään monivaiheisesti ja –äänisesti: haastattelemme haavoittuvassa asemassa olevia, rikoksilla oireilevia nuoria sekä heidän lähi- ja ammattilaisverkostojaan. Fasilitoiduissa asiantuntijatyöpajoissa sovelletaan osallistavia menetelmiä (mm. Tricotocon ja World Cafe). Saadut tulokset ja niistä seuraavat kehittämisehdotukset altistetaan ammattilaistoimijoiden ja haastateltujen anonyymille arvioinnille verkkopohjaisen eDelphi-metodin avulla. Hankkeessa hyödynnetään valtionrajat ylittävää ymmärrystä naapurimaamme Viron kanssa, joka kamppailee samojen ongelmien parissa. Hankkeen tutkijoina toimivat Vaasan yliopiston hallintotieteiden kompleksisuustutkijat sekä kriminologian dosentti Henrik Elonheimo. Hankkeessa tuotetaan 1) uutta tietoa tukemaan palvelujen järjestämiseen liittyvää päätöksentekoa; 2) eri alojen ammattilaisille kohdistettua, tutkimustuloksia konkretisoivaa ja toimintaa edistävää tietokirjallisuutta; sekä 3) aiheen kansallisia ja kansainvälisiä kehittämisseminaareja.