Tutkijatohtori Meriluoto Taina and working group (PALJAS)

464500 €

Paljas aktivismi: Marginaalien poliittinen osallistuminen hypervisuaalisena aikana

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Visuaalinen sosiaalinen media on muuttanut peruuttamattomasti politiikkaa. Yksilö- ja tarinakeskeinen some vaatii poliittisilta toimijoilta henkilökohtaisempia tarinoita, avoimempaa esilläoloa ja suorempaa vuorovaikutusta kuin koskaan aiemmin. Tämä paljautta arvostava kulttuuri muokkaa myös marginalisoidussa asemassa olevien ihmisten poliittista toimintaa. Oman elämän rohkea paljastaminen poliittisen toiminnan resurssiksi on kuitenkin erilainen kysymys marginalisoidulle aktivistille kuin etuoikeutetussa asemassa olevalle poliitikolle. Se tuo mukanaan sekä uusia työkaluja että pahimmillaan hengenvaarallisen uhan. PALJAS-tutkimushanke kysyy, miten esilläolon vaade ja aitouden normi muuttavat marginaalien poliittista osallistumista. Hanke ottaa käyttöön aitouden normin ja esilläoloaktivismin käsitteet tutkiakseen, 1) millaiset uudet arvottamisen tavat muokkaavat poliittista toimintaa visuaalisen sosiaalisen median läpäisemässä kulttuurissa, 2) millaisia uusia poliittisen toiminnan muotoja ja esteitä ne tuottavat ja 3) miten ne muuttavat suomalaista poliittista kulttuuria marginaalien näkökulmasta. Tarkastelemme esilläoloaktivismia samanaikaisesti tämän hetken poliittisen kulttuurin ja sen arvottamisen tapojen tiivistymänä sekä mahdollisuutena haastaa ja uusintaa sitä. Tähän työhön käytämme pragmatistisen demokratian sosiologian työkaluja. Tutkimme esilläolon politiikkaa etnografisesti mielenterveys- ja queer-aktivistien mukana. Seuraamme aktivistien kuvallisia ja sanallisia esillä olemisen käytäntöjä: selfieitä ja sosiaalisen median itse-performansseja sekä itsestä jaettuja tarinoita. Tarkastelemme myös paljauden normia tuottavia esilläolon alustoja Instagramissa, TikTokissa ja BeRealissa, ja tutkimme paljauden rajoja taideyhteistyön keinoin. Kysymme, mitä, missä, milloin ja miksi aktivistit paljastavat itsestään, millaisia rajanvetoja ja neuvotteluja esille tulemiseen liittyy, ja millaisia seurauksia sillä on demokratialle ja aktivisteille itselleen.