Kuvatailija, PhD Koskentola Kristiina and working group

17214 €

Paikka- ja kontekstisidonnainen tutkimus ja uuden teossarjan työstö Euraasiassa (Kiina, Japani, Hollanti, Suomi)