Grants and residencies

Research and art

Taiteen maisteri Pohjolainen Miina and working group (Miina Pohjolainen ja Salla Valle)

30500 €

Ostaritutkimuksia – taiteellinen ja kuratoriaalinen tutkimus Helsingin vanhoista ostoskeskuksista

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Yksivuotinen

Ostaritutkimuksia-projektin lähtökohta on tarkastella taiteen ja kuratoinnin keinoin Helsingin 60- ja 70-luvulla rakennettuja ostoskeskuksia, joista suurinta osaa uhkaa joko osittainen tai kokonainen purkaminen tulevien vuosikymmenten aikana. Keskitymme erityisesti hahmottelemaan miten globaali siirtymä teollisesta tuotannosta tietotalouteen vaikuttaa paikallisesti ostoskeskusten nykyisyyteen ja tulevaisuuteen, ja kysymme kenen ehdoilla ja miten ostareita kehitetään ja käsitellään. Tutkimuksemme pohjana on ajatus siitä, että tilan fyysisiä puitteita ei tarvitse välttämättä muuttaa muuttaakseen sen tarkoitusta. Lähestymme ostareiden nykytilannetta ikään kuin välitilana tai repeämänä, jota voi kutoa auki moneen suuntaan ja joka mahdollistaa toisenlaisen tulevaisuuden kuvittelun. Olisiko mahdollista kuvitella ostareita tiloina, joiden käyttöä ja suunnittelua ei ohjaisi jatkuvan kasvun paradigma vaan ekologinen ja sosiaalinen kestävyys? Projekti jakautuu kahteen osaan: tutkimusarkistona toimivan Ostaritutkimuksia-blogin loppuun saattamiseen sekä tutkimus-taiteellisen projektitilan perustamiseen yhdelle Helsingin vanhoista ostoskeskuksista. Tilassa järjestämme avoimia työpajoja, esittelemme keräämäämme arkistomateriaalia ja lopuksi järjestämme päätöstapahtuman, johon kutsumme puhujia kaupunkisuunnittelun, sosiologian ja arkkitehtuurin alueilta sekä esitystaiteilijoita toteuttamaan teoksia teemasta vapaasti inspiroituen. Projekti dokumentoidaan lopulta pienen julkaisun muotoon, jota jaetaan ostoskeskuksissa.