PhD Student, Data Scientist Brunila Mikael and working group (Brunila, Sandell, Österblom)

22000 €

Opas yhdessä selviytymiseen – kirjeitä ystävyydestä ja jaetusta elämästä

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Miltä näyttäisi self-help -kirjallisuus, joka ponnistaisi yksilöllisyyden sijaan yhteisöllisyydestä? Teos "Opas yhdessä selviytymiseen" nostaa self-help-kirjallisuudesta tutut kysymykset emotionaalisesta hyvinvoinnista, arjesta selviytymisestä ja ihmissuhteiden monimutkaisuudesta asetetaan politiikan ensisijaisiksi kysymyksiksi. Ystävyyden poliitisoiva kirja muodostuu kirjeenvaihdosta kolmen pitkän linjan ruohonjuuritason poliittisen toimijan välillä. Kirjeiden kautta tarjoamme yhteisöllisen vastauksen self-helpille ja haastamme genren yksilöivän tyylilajin ja individualistiset ratkaisumallit. Kirjeenvaihtomme lähtökohtana on filosofi Benedictus de Spinozan filosofian perusajatus, jonka mukaan tunne-elämämme on jaettavissa kahteen affektiiviseen rekisteriin, iloon ja suruun. Koemme iloa kun kykymme toimia kasvaa ja surua kun kykymme toimia vähenee. Tämän ajatuksen johdattelemana, kutsumme ystäväksi sellaista henkilöä, jonka kanssa toimintakykymme kasvaa. Omien poliittisten ystävyyssuhteidemme kautta lähestymme aikaamme kuuluvia tunnelukkoja pyrkimyksenämme löytää niihin iloisia ja kollektiivisia ratkaisuja. Affekteista kirja kulkee kirjeenvaihtomme kautta lopulta kohti ajatusta yhteisestä yrittäjyydestä sekä kommuunista jaetun toiminnan uutena horisonttina. Kommuuni on viime aikoina noussut iskulauseeksi yhteiskunnallisissa liikkeissä aina Syyriasta Yhdysvaltoihin asti, samalla kun yrittäjyys näyttäytyy tänään yhä vahvemmin luovan yhteisöllisyyden tyysijana.