Koreografi (MA) ja taiteellinen johtaja Lindfors Sonya and working group (One Drop -työryhmä)

85000 €

One Drop -näyttämöteoksen toteuttaminen ja esittäminen Suomessa ja ulkomailla vuonna 2023

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

ONE DROP on Sonya Lindforsin ja työryhmän näyttämöteos, joka tarkastelee näyttämön haamuja – läsnäolevia, mutta näkymättömiä kerrostumia, ideologioita, suhteisuuksia ja valtarakennelmia. Näyttämöä osana kapitalismin, kolonialismin, valkoisuuden, ekstraktivismin, lännen ja modernin projekteja. Teos saa ensi-iltansa Zodiak – uuden tanssin keskuksessa keväällä 2023, jonka jälkeen se lähtee kansainväliselle kiertueelle. Teoksessa haamuja ja kummittelua lähestytään monella tasolla. Teoksen nimi viittaa Yhdysvalloissa 1900-luvun alussa luotuun rotuerottelulakiin, jonka mukaan yksikin tippa ”afrikkalaista verta” teki henkilöstä ”mustan” ulkonäöstä huolimatta. Rodullistamisen prosessi on teknologia, jonka tarkoituksena on edistää yhden ihmisryhmän taloudellista, poliittista ja sosiaalista ylivaltaa dehumanisoimalla muita ryhmiä. Taiteella ja kulttuurilla ja näin ollen myös näyttämöllä on ollut keskeinen rooli lännen universaaliuden ja valkoisuuden ylivertaisuuden vahvistajana ja juurruttajana. Näyttämön suhdetta kapitalismiin, kolonialismiin, lännen ja modernin projekteihin lähestytään myös vampyyrianalogian kautta. Kapitalismi ja kolonialismi perustuvat ekstraktivismiin, luonnonvarojen mutta myös sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman hyväksikäyttöön. Vampyyri on elävä kuollut, joka syö ja kuluttaa muiden elossa olevien, vitaalien olentojen verta ja elinvoimaa. Teoksessa vampyyri on monta ja montaa, kapitalismi, kolonialismi, mutta myös ekslusiivinen ja toiseuttava valkoinen taiteen kenttä. Populääri viitekehys mahdollistaa monimutkaisten ja abstraktien asioiden käsittelyn. Spekulatiivisella ja dekoloniaalilla näyttämöllä haamut manataan esiin. Valkoinen, hauraus, eloton ja ekslusiivinen taidekäsitys sortuu omaan mahdottomuutensa. Teos yrittääkin mahdotonta, eli kuvitella kuolemattoman kuoleman – sortavien rakenteiden tuhon.