Teatteritaiteen maisteri, teatteriohjaaja Vaahtoluoto Tuomas

7200 €

Oman esityspraktiikan kehittäminen monitaiteisempaan suuntaan

| Yksivuotinen

Kotiresidenssin aikana kehitän monitaiteista esityspraktiikkaa, jota on mahdollista tehdä yksin tai pienessä ryhmässä kotoa tai kodin lähialueilta käsin, ilman suurten taideinstituutioiden resursseja. Haluan laajentaa omaa esityspraktiikkaani rinnakkaisten taidemuotojen alueelle ja tutkia sitä kautta, miten esimerkiksi karanteeniolosuhteissa on mahdollista esittää esityksiä internetin välityksellä. Työssäni käsittelen luontoon ja ihmisyyteen liittyviä kysymyksiä. Olen kiinnostunut ihmisen rajoista suhteessa kasveihin ja eläimiin, ja luonnonvoimien ja ei-inhimillisten toimijoiden antropomorfisoinnista. Näiden yhteydessä tutkin alitajuntaa ja mielikuvitusta toisena, ihmisen sisäisenä luontona, sekä sitä miten se yhdistyy ei-inhimilliseen luontoon ja sen kokemukseen. Ilmastonmuutoksen ja koronaepidemian kaltaisten kriisien takia on todennäköistä, että taiteen tekemisestä ja kuluttamisesta tulee sekä paikallisempaa ja yhteisöllisempää, että enemmän etäyhteyksien kautta välitettyä. Kotiresidenssin aikana haluan kehittää esityspraktiikkaani ekologisesti kestävämpään suuntaan, ja etsiä sellaisia tapoja tehdä esityksiä, joita voi soveltaa notkeasti erilaisiin, nopeasti muuttuviin tuotantorakenteisiin ja ympäristöihin. Koen tarvetta kehittää ammatillista osaamistani suuntaan, joka mahdollistaa taiteellisen työskentelyn myös tulevaisuudessa resurssien muuttuessa niukemmiksi. Karanteeniolosuhteet tarjoavat hyvät olosuhteet pohtia näitä kysymyksiä. Mitä voisi olla oma taiteeni teatteriohjaajana olosuhteissa, joissa olen lukittu kotiini, enkä voi fyysisesti tavata toisia tekijöitä? Minkälaisia esityksiä näistä käsillä olevista niukoista resursseista voi saada aikaan? Ja miten välittää ne yleisölle? Kotiresidenssissä etsin vastauksia näihin kysymyksiin laajentaen esityspraktiikkaani toisten taidemuotojen alueille ja lainaamalla niiden tekniikoita, mediumeja ja työkaluja.