Filosofian tohtori Oldén Anna

105200 €

Nurmikoiden niityttäminen ekologisin menetelmin

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Nurmikoiden niityttäminen eli vähäiselle käytölle jääneiden nurmikoiden muokkaaminen niittymäisiksi lisää luonnon monimuotoisuutta, hiilensidontaa ja virkistysmahdollisuuksia. Pihanomistajat, kunnat, yritykset ja järjestöt ovatkin kiinnostuneet niityttämisestä, mutta se on osoittautunut haastavaksi. Miten saadaan poistettua tai tukahdutettua nurmikon kasvillisuutta ja vähennettyä maaperän ravinteisuutta niittykasveille sopivaksi? Kannattaako maaperää muokata ja miten? Auttaisiko paikalle kylvetty puoliloiskasvi, kuten pikkulaukku, heikentämään nurmikon kasveja? Millaisia niittykasveja kannattaa kylvää? Tässä hankkeessa etsitään ja kokeillaan niityttämiseen edullisia, helppoja ja ympäristöystävällisiä menetelmiä, jotka perustuvat niittykasvien ekologiaan. Kahdeksalle nurmikolle perustettavalla koeasetelmalla selvitetään, miten erilaiset pintamaan käsittelytavat sekä puoliloislaji pikkulaukun kylvö vaikuttavat pintamaan ravinteisuuteen, nurmikkokasvillisuuteen sekä niittykasvillisuuden kehittymiseen. Samalla selvitetään, miten kylvettävien niittykasvien omat ominaisuudet vaikuttavat niiden itämiseen ja menestymiseen koealoilla. Koeniittyjen kehittymistä seurataan kolmen kasvukauden ajan. Hankkeen lopussa yleisö kutsutaan maastovierailulle tutustumaan käsittelyiden aikaansaamiin niittyihin, ja tutkijan kanssa voi myös suunnitella oman nurmikkonsa niityttämistä.