Professori von Schoultz Åsa and working group

159500 €

Nuorten vaalikone

Kolmivuotinen

Hankkeessa yhdistyvät yhteiskuntatieteellinen tutkimus ja käyttäjälähtöinen sovelluskehitys. Hankkeessa osallistamme nuoria suunnittelemaan kanssamme vaalikoneen, joka auttaa nykyisiä koneita paremmin nuoria ymmärtämään politiikkaa ja kannustaa heitä äänestämään. Hanke on kolmivuotinen (2023–2025) ja sen päätavoitteena on rakentaa nuorten vaalikone EU-vaaleihin 2024. Lisäksi hankkeessa tutkitaan vaalikoneiden käyttöä ja käyttötarpeita eduskuntavaaleissa 2023. Hankkeen mahdollinen vaikuttavuus on suuri ja toteuttaa Koneen Säätiön painopisteistä moniäänisyyttä, rohkeutta, pitkäjänteisyyttä ja ylirajaisuutta. Poliittisen osallistumisen eriytyminen on trendi, joka uhkaa demokratian toteutumista. Nuorten heikko äänestysinto on ollut Suomessa yksi osallistumisen eriytymistä kasvattava tekijä. Politiikka ei ole ollut nuorten mielestä helposti lähestyttävää, ja he kokevat omat kykynsä vaikuttaa ja ymmärtää politiikkaa rajallisiksi. Perinteinen äänestäminen nähdään heikkona keinona vaikuttaa, joten siihen ei osallistuta. Lisäksi usein vinoutunut sosiaalinen media on ylikorostunut poliittisen tiedon lähteenä. Nuoria voi kannustaa uurnille tekemällä politiikasta helposti lähestyttävää heille tutulla tavalla. Vaalikoneet ovat oiva esimerkki äänestämistä edistävistä työkaluista. Suomessa nuoret käyttävät niitä eniten kaikista ikäluokista, ja ne ovat heille tärkein tietolähde vaaleissa. Koneet on kuitenkin suunniteltu keskivertokäyttäjälle. Hanke vastaa tähän puutteeseen rakentamalla avoimeen lähdekoodiin perustuvan vaalikoneen, joka huomioi sekä vaalikonetutkimuksen että nuorten tarpeet. Hankkeen taustalla on monialainen tutkijaryhmä, joka koostuu vaalikoneiden, politiikan, poliittisen psykologian ja digitaalisiin demokratiatyökalujen tutkijoista. Hanke saa tukea samanaikaisesti käynnistyvältä OpenVAA-hankkeelta, joka rakentaa avoimen vaalikonealustan. Tutkimusaineistoja kerätään käyttäjäkokeista ja -haastatteluista sekä Helsingin Sanomien vaalikoneen käytöstä.