Psykologian maisteri Melin Marianna

30000 €

Nudging towards active commute and school transport: Using behavioral insights for climate change mitigation

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Ilmastonmuutos on aikamme monimutkaisimpia haasteita. Yksittäiset toimenpiteet tai teknologiset ratkaisut eivät riitä ongelmien ratkaisuiksi, vaan ilmastonmuutoksen merkittävään hidastamiseen vaaditaan myös suurten joukkojen käyttäytymisen ja normien muutosta. Väitöskirjatutkimuksessani kehitetään monitieteisellä lähestymistavalla perinteisten yhteiskunnallisten ohjauskeinojen oheen uusia ilmastomuutosta hillitseviä toimenpiteitä. Muutokset käyttäytymistä ohjaaviin tilannetekijöihin, eli nk. valinta-arkkitehtuuriin, mahdollistavat ilmastoystävällisen toiminnan lisääntymistä ilman pakkoja, sanktioita tai taloudellisia kannustimia. Tätä kutsutaan nudge-lähestymistavaksi (suom. nytky, tuuppaus). Nytky voi olla kustannustehokas, nopea ja skaalautuva väline käyttäytymisen muutokseen. Väitöskirja on osa Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa CLIMATE-NUDGE -hanketta, jossa tutkitaan, ovatko nytkyt varteenotettava yhteiskunnallinen keino ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Väitöskirjassani keskityn liikenteen päästöjen vähentämiseen tähtäävien käyttäytymistieteellisten keinojen, nytkyjen, kehittämiseen ja niiden vaikuttavuuden arviointiin. Tavoitteena on löytää skaalattavissa olevia keinoja ohjata ihmisiä yksityisautoilusta kohti aktiivisia kulkutapamuotoja (pyöräily/kävely). Kulkutapamuutosta tutkitaan koulumatkoissa, sillä nuorena opitut toimintamallit luovat pohjaa tulevaisuuden käyttäytymisvalinnoille ja sosiaalisille normeille. Aktiivisten kulkutapamuotojen lisääntymisellä voi olla ympäristöhyötyjen lisäksi myös positiivisia kansanterveydellisiä vaikutuksia. Väitöskirjan tutkimusten tulokset ovat siirrettävissä kansainväliseen vuoropuheluun ja toimintaan ympäristön hyväksi.