Apulaisprofessori Toppinen Teemu and working group

296400 €

Normativity, Gender, and Mathematics

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Mitä on olla nainen? Millaisia tosiasioita matemaattiset tosiasiat ovat? Tällaisiin vaikeisiin kysymyksiin voidaan saada lisävalaistusta, jos sukupuolta ja matematiikkaa ajatellaan normatiivisina ilmiöinä. Ehkä henkilön sukupuolessa on kyse siitä, että häntä *pitäisi* kohdella tietyin tavoin; ehkä matemaattisisissa tosiasioissa on kyse siitä, että meidän *täytyy* laskea niin tai näin. Mitä normatiivisuus on? Etiketti on normatiivista. Se kertoo esimerkiksi miten herneitä pitää syödä haarukalla. Mutta etiketin vaatimukset on helppo ohittaa olankohautuksella. Moraali vaikuttaa tässä mielessä erilaiselta. Jos uskoo, että on moraalisesti väärin syödä lihaa, ei lihan syömiseen voi järkevästi suhtautua täysin välinpitämättömästi. Normatiivisuutta on siis kahdenlaista. On "muodollista" normatiivisuutta (esim. etiketti) ja "substantiaalista" normatiivisuutta (esim. moraali). Toisaalta normatiivisuudessa täytyy olla myös jotain yhtenäisyyttä. Esimerkiksi sanan 'pitäisi' merkitys pysyy jossain mielessä samana oli puhe sitten siitä mitä pitäisi tehdä etiketin mukaan tai siitä mitä pitäisi tehdä sukupuolinormien tai matematiikan sääntöjen mukaan. Jotkut teoriat normatiivisuudesta selittävät helposti normatiivisuuden kahtalaisuuden, mutta eivät sen yhtenäisyyttä. Toiset taas selittävät yhtenäisyyden, mutta eivät kahtalaisuutta. Tässä projektissa kehitetään samaan aikaan sopivan yhtenäinen ja kahtalainen teoria normatiivisuudesta. Yhtenäisyys löytyy normatiivisten sanojen yhtenäisestä merkityksestä eri konteksteissa (semantiikka). Kahtalaisuudessa taas on kysymys siitä, että normatiivisten sanojen yhtenäinen merkitys *selittyy* joskus sillä, että niillä voi (1) kuvailla normeja, joskus taas sillä, että niillä voi (2) ottaa kantaa normeihin (metasemantiikka). Sukupuolinormit ja matematiikan säännöt tarjoavat erilaisina normatiivisina järjestelminä teorialle hyvän testin. Ja teoria vuorostaan auttaa meitä ymmärtämään sukupuolen ja matematiikan luonnetta paremmin.