Kirjailija Vanhatalo Pauliina

72000 €

Nonfiktion metodeja hyödyntävän kaunokirjallisuuden kirjoittaminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Tavoitteena kirjoittaa kaunokirjallisuutta kädet sidottuina. Todellisuuden hyödyntäminen kaunokirjallisuuden materiaalina innostaa minua tekijänä koko ajan enemmän. Minua ei kiehdo niinkään autofiktio, jossa omia kokemuksia käytetään vapaasti muunnellen teosten inspiraationa ja aineistona, vaan päinvastoin vahva sitoutuminen todellisuuteen. Miten kirjoittaa kaunokirjallisesti, jos tarkoitus on keksiä ja ja kuvitella mahdollisimman vähän? Omaelämäkerrallisen nonfiktion kirjoittaminen on opettanut minulle, että todellisuuteen kiinnittyminen on hyvä tapa uudistaa omaa ilmaisua, karistaa maneereja ja löytää yllättäviä ja tuoreita näkökulmia. Todellisuus voittaa parhaatkin suunnitelmat. Se haastaa uskomukset, tunteet ja ajattelun. Myös kirjailijan rooli muuttuu: kun hän ei saa olla luomansa maailman itsevaltias, hänestä tulee tuon maailman havainnoija ja tulkitsija. Näiden ideaalien ohjaamana aion kirjoittaa kaksi teosta: romaanin nimeltä Vastuulliset ja esseekokoelman, jonka työnimi on Potentiaali ja kuolema. Romaanissa todellisuuteen kiinnittyminen on kiinnittymistä paikkaan ja aikaan: todelliseen kesään todellisessa kaupungissa. Fiktiivisten elementtien – henkilöiden ja tarinan – merkitys on siinä, että ne vapauttavat kulkemaan tässä todenkaltaisessa kaupungissa mihin tahansa. Vastuulliset on romaani rikoksesta ja sen vaikutuksista pienessä tehdaskaupungissa asuviin ihmisiin. Tällaisia kysymyksiä on lähes pakko käsitellä fiktiivisen tarinan muodossa, koska eettiset näkökohdat estävät kuvaamasta oikeita tapahtumia. Teoksen kirjoittamista ohjaa kuitenkin pyrkimys keksiä mahdollisimman vähän, pärjätä vähemmällä fiktiolla. Myös esseekokoelma rakentuu todellisuudesta kumpuavalle aineistolle. Jotta siitä tulisi vetoavaa kaunokirjallisuutta, etsin kerrontaan ilmavaa ja oivaltavaa tyyliä ja esseekokoelmien tutusta kaavasta poikkeavaa rakennetta. Kokoelman ydinajatus on tutkia elämän kahta vastavoimaa, potentiaalia ja kuolemaa.