Näytelmäkirjailija ja dramaturgi Kajava Marie

72000 €

Näytelmän kirkastaminen ja kirjoittaminen sekä dramaturginen työskentely

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Haen Koneen säätiöltä kolmivuotista apurahaa näytelmäni Santé pour Afrika (työnimi) dramaturgiseen kirkastamiseen sekä varsinaiseen kirjoitustyöhön. Lisäksi työskentelen muutamissa dramaturgisissa prosesseissa. Näytelmä on alkusysäyksen vaiheessa. Siitä tulee fiktio, jossa jatkan ja syvennän dokumentaarisen raakamateriaalin parissa työskentelyä. Kysyn, miten kirjoittaa läntisestä Afrikasta, tavallisesta elämästä. Miten luopua paremmin tietämisestä tai lumoutumisesta? Entä kirjoittamisesta, joka lähestyy toista ainoastaan referoidakseen minää? Olen tehnyt pitkään kirjoittavia töitä eri Afrikan maissa kehitys-, pakolais- ja ihmisoikeusasioiden parissa. Kokemus auttaa minua välttämään monet notkelmat. Toinen kotini on läntisessä Afrikassa. Olen kirjoittanut näytelmiä niin, että häivytän itseni ja annan äänen toisille. Nyt haluan kirjoittaa meistä. Haluan antaa tilan sekä omalle havainnolle että toisten äänille. Kysyn, miten kirjoittaa kirjaimin näytelmä, jossa toteutuu ei-haltuunottava ele? Teokseen liittyy sen tekoprosessin auki kirjoittaminen; yritys kirjoittaa toisin, ja hetket kun on paha tai epäonnistuu. Tämän tiedän: Olemme me, vaikka minä olen ehdottomasti eurooppalainen ja läheiseni afrikkalaisia, jollaista minusta ei koskaan tule. Näen näytelmän me-muodon moniäänisyytenä. Mietin huutoja, häiriöitä, päälle puhumisia; kuulen huokoisen, epäselvän, kuiskaavan äänen. Dramaturgian keskiössä ovat ajan tuntu sekä variaatio ja toisto. Kokemukseni on, että läntisessä Afrikassa moni asia alkaa keskeltä ja loppuu kesken. Tilanteet, ajatukset, keskustelut, elämä. Että järjestys on erilainen. Näytelmän lisäksi työskentelen vuosina 2023–2025 dramaturgina produktioissa sekä tutkin paitsi sitä, mitä teen myös sitä, miten haluan työskennellä. Tärkeitä sanoja: intuitio ja geometria. Töitäni yhdistää pyrkimys säilyttää ja vaalia keskeneräisen, hauraan, raa’an tai rikkinäisen tuntua; se on tärkeää näyttämöllä, koska sellaista on elämä sen ulkopuolella.