Taiteen maisteri Meriläinen Aku and working group

76000 €

Nakurampa – taiteellinen prosessi ja sosiaalinen media haastamassa syrjiviä kulttuurisia piirteitä rampaperspektiivistä

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Nakurampa on monivuotinen online-performanssi ja osa Aku Meriläisen taiteellista tutkimusta. Se käsittelee taiteellisen prosessin keinoin vammattoman, heteroseksuaalin ja cis-sukupuolisen ruumiin taipumusta näyttäytyä normina seksuaalisuuden ja seksityön yhteydessä sosiaalisessa mediassa. Nakurammassa Meriläinen tekee online-seksityötä julkaisemalla kuvia ja videoita pornografisista sisällöistään tunnetuilla sosiaalisen median alustoilla avoimesti MS-taudin kanssa elävänä, muunsukupuolisena ja panseksuaalina ihmisenä. Projekti pyrkii haastamaan pornon vallitsevaa miehistä katsetta queerin ja antiableismin näkökulmasta sekä moninaistamaan käsityksiä vammaisuudesta ja vammaisten seksuaalisuudesta. Projektissa työskentelee Meriläisen lisäksi eettisemmän pornon tekemistä kehittävä valokuvaaja Tuisku Lehto. Online-seksityön tekeminen on itsessään esitys yhteiskunnallisen vallan ja representaation politiikan näkökulmasta. Se on elämänpoliittiseen esiin asettumiseen ja kuulluksi tulemiseen pyrkivä performanssi digitalisoituvassa maailmassa. Lisäksi projektissa toteutetaan näyttely ja dokumentaarinen julkaisu. Nakurammassa on oleellista vammattoman ruumiin ja mielen normin haastaminen – näkökulma, joka on kaikkien ihmisten sovellettavissa rampaidentiteetistä riippumatta. Tämä rampaperspektiivi on projektin laajemman yhteiskunnallisen merkittävyyden kannalta oleellinen, koska vammattomuuden voidaan ajatella olevan kaikille ihmisille vain väliaikainen tila. MS-tauti on Suomessa nuorten aikuisten yleisin toimintakykyyn vaikuttava vakava neurologinen sairaus ja sikäli auttaa projektia hahmottamaan maailmaa antiableistisesti rampaperspektiivistä. Nakurampa-projekti kysyy, miten vammaisuuteen liitettäviä negatiivisia kulttuurisia merkityksiä voidaan purkaa sosiaalisessa mediassa tehtävässä seksityössä? Millaista ymmärrystä taiteellisen prosessin ja digitaalisten alustojen yhdistäminen tuottaa vallitsevan vammattomuuden ja heteronormatiivisuuden logiikan vastustamiseksi?