FT, ekofysiologian dos., nisäkkäiden intendentti Lilley Thomas and working group (Lukiolaiset lepakkotutkijoina)

207800 €

Naapuruussuhteen rakentaminen lepakoihin kansalaistieteen keinoin

Kolmivuotinen | Hankkeen teemat liittyvät Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelmaan

Naapuruussuhteen rakentaminen lepakoihin kansalaistieteen keinoin -hankkeessa selvitetään kansalaistieteen menetelmiä hyödyntäen sekä Suomessa tavattavien lepakkolajien esiintyvyyttä ajallisesta ja alueellisesta näkökulmasta että ihmisten suhtatumisesta näihin elintärkeisiin, mutta monelle tuntemattomiin naapureihimme. Lepakot hyödyntävät asumuksinaan ihmisten rakennelmia, kuten taloja, sillanalusia ja vaikkapa kesämökkejä, mutta näistä päiväaikaan piilottelevista naapureistamme ei välttämättä kovin monella ole tietoa. Lepakot ovat mielenkiintoinen ryhmä tutkia ihmisten suhdetta eläimiin, sillä vaikka ne ovat ihmisten kannalta hyödyllisiä eläimiä, asenteet niitä kohtaan ovat usein kielteisiä. Tutkimuksemme kohderyhmänä ovat aikuisuuden kynnyksellä olevat lukiolaiset, joiden asenteita – ja niissä tapahtuvia mahdollisia muutoksia – selvitämme kansalaistiedeprojektiin osallistumisen muodossa. Tutkimme osallistujien suhdetta lepakoihin kahden teknologian avulla: aineistonkeruussa lukiolaiset keräävät lepakoista äänihavaintoja ultraäänilaitteiden avulla ja toisaalta viestivät keskenään ja tutkijoiden kanssa hyödyntäen projektille avattavaa sosiaalisen median kanavaa. Koska lepakot hyödyntävät ihmisen rakennelmia, kaupunkiympäristökin voi tarjota soveliaita elinympäristöjä lepakoille. Toimivan naapuruussuhteen takaamiseksi olisi kuitenkin tärkeää selvittää, missä lepakoita esiintyy ja löytää keinoja vähentää lepakoihin liittyviä kielteisiä mielikuvia ja asenteita.