Monitaiteilija, MuM Kauppila Noora and working group (Kaivanto -kollektiivi)

197000 €

Myötäelävä kaivoshanke – Anomalia Mining

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Myötäelävän kaivoshankkeen toinen vaihe Anomalia Mining on kuunteleva, vastavuoroinen ja tutkiva esitysten kokonaisuus kaivoskietoutuneisuuden äärellä. Se kuulee ja välittää kaivoskulttuuriin liittyviä erilaisia todellisuuksia väkivallattomamman taiteen avulla. Hanke sukeltaa kaivosyhteisöjen, kaivosyhtiöiden, kansalaisjärjestöjen, ei-inhimillisten olentojen ja tutkijoiden välisiin poikkeamiin lempeydestä, luottamuksesta ja läsnäolosta käsin. Työskentely toteutetaan vuosina 2024–2025 Helsingissä, Outokummussa ja muualla Itä-Suomessa kaivoshankkeiden ja niitä koskettavien sidosryhmien ja kumppanuuksien kanssa. Anomalia Mining ottaa paikan eri todellisuuksien katkoksissa ja kipukohdissa. Työskentelyssämme yhdistyvät väkivallaton vuorovaikutus (NVC nonviolent communication), ekosomatiikka sekä esitystaide, joista muodostuu väkivallattomamman taiteen perusta. Esityksellisissä kohtaamisissa sovellamme Forum-teatteria dialogissa erilaisten todellisuuksien kanssa, kehitämme somaattista NVC:tä sekä köyhdytetyn teatterin, syväkuuntelevan äänitaiteen ja väkivallattomamman videotaiteen praktiikoita. Luomme monitieteellisen tutkijaryhmän kanssa esityksen, jossa laskeudumme outouteen, tajuntamme arkaaisille kerrostumille, mielen anomalioille. Toteutamme esityksellisen lempeän intervention Euroopan kaivosteollisuuden ykköstapahtumaan, välittäen havaintoja muilta sidosryhmiltämme myös tänne, kaivosteollisuuden sydämeen. Lisäksi käsikirjoitamme, kuvaamme ja leikkaamme videoteossarjan, jonka aiheena ovat kaivoskietoutuneisuus, kaivostunteet ja maanalaisuus. Tavoitteenamme on moniäänisen taiteen ja tieteen välisen tutkimusprosessin kautta lisätä ihmisten tietoisuutta ja ruumiillista ymmärrystä omasta ylisukupolvisesta kaivoskietoutuneisuudestaan. Millä tavoin kaivokset muokkaavat maailmankuvaamme, tajuntaamme, yhteisöjämme ja ympäristöämme?